Plesmanlaan 100

De locatie Plesmanlaan 100 (hoek Plesmanlaan/Haagse Schouwweg) is in eigendom van Urban Interest. Urban Interest wil op de plaats van het huidige leegstaande kantoorgebouw woningen maken met mogelijk aanvullende voorzieningen. De gemeente en Urban Interest onderzoeken of het plan haalbaar is.

In de plannen wordt het bestaande gebouw (het voormalig Jacobs-kantoor) niet gesloopt, maar opgewaardeerd en deels verhoogd. Op basis van een verkenning lijken er in het project ongeveer 400 woningen te kunnen komen.

impressie Plesmanlaan 100
Impressie van het gebouw

Aangepast plan Urban Interest

Na een eerste participatiebijeenkomst op 5 februari 2019 bleek dat omwonenden zich zorgen maakten over onder andere de hoogbouw en het aantal woningen. Dit gegeven en ook de kosten van het toenmalige plan, leidde ertoe dat ontwikkelaar Urban Interest vanaf de tweede helft van 2019 terug ging naar de tekentafel. Urban Interest heeft met de architect gewerkt aan dit aangepaste plan. Over dit gewijzigde plan dienen gemeente en Urban Interest nog nadere (financiële) afspraken te maken.

Wijziging bestemmingsplan

In het eerste plan van Urban Interest was een woontoren ingetekend en hierdoor was het noodzakelijk om het bestemmingsplan aan te passen dan wel een uitgebreide procedure voor een Omgevingsvergunning te volgen. In het najaar van 2019 heeft de gemeente in overleg met Urban Interest onderzoek gedaan naar de te doorlopen procedure. Mede op basis van de uitkomsten van dit onderzoek is besloten de plannen via een Bestemmingsplanprocedure aan de gemeenteraad voor te leggen. Daaraan gaat het opstellen van een Nota van Uitgangspunten nog vooraf. Een Nota van Uitgangspunten geeft de kaders en uitgangspunten aan waarbinnen de ontwikkeling dient plaats te vinden. Dit document wordt uiteindelijk door de raad vastgesteld.

Participatie

Om de haalbaarheid van de plannen aan de Plesmanlaan 100 te onderzoeken organiseerden de gemeente en Urban Interest vorig jaar een participatieronde. Een eerste participatie-bijeenkomst was op 5 februari 2019. In de periode na 5 februari 2019 hebben gemeente en vertegenwoordigers van de buurt, verenigd in de Bewoners Belangenvereniging Bockhorst (BBB) gesprekken met elkaar gevoerd over de belangen van de buurt en stand van zaken van het project.

Plannen

Inmiddels heeft met de bewonersvertegenwoordiging van de wijkvereniging en de BewonersBelangenvereniging Bockhorst samen met de ontwikkelaar een gesprek over het aangepaste plan plaatsgehad. Urban Interest heeft het aangepaste plan  op een webpagina van hun website gezet. U vindt daarom de plannen via de volgende link:

www.urbaninterest.nl/participatie

Van maandag 23 november 2020 tot en met zondag 6 december 2020 bestaat de gelegenheid  om op de website van Urban Interest een reactie achter te laten en uw mening te geven. Alle reacties zullen worden verzameld en worden gedeeld met de gemeente ten behoeve van de Nota van Uitgangspunten, Waar mogelijk zal de input worden meegenomen in de nadere uitwerking van de plannen.

Voor vragen en of opmerkingen over de website en de plannen voor Plesmanlaan 100 kunt u contact opnemen met Urban Interest via het telefoonnummer, 070 312 28 22 of via info@urbaninterest.nl. Reactie op de plannen graag via de eerder genoemde website.

Vervolg

De gemeente Leiden wil de Nota van Uitgangspunten nog dit jaar afronden en dan vervolgens ter vaststelling aanbieden aan zowel college en daarna de gemeenteraad. Met een vastgestelde Nota van Uitgangspunten is er een kader waarbinnen de initiatiefnemer het plan voor de Plesmanlaan100 verder kan uitwerken. Dan wordt u als bewoner tijdens een tweede participatieronde ook betrokken. Naar verwachting volgt hierover in januari 2021 meer duidelijkheid.

De Nota van Uitgangspunten (NvU) voor dit initiatief wordt in het eerste kwartaal van 2021 in de gemeenteraad vastgesteld. Nadere informatie hierover volgt.

Urban Interest heeft van 23 november tot en met 6 december 2020 een presentatie van het aangepaste plan op een webpagina van de eigen website gezet. Hierbij was de mogelijkheid om op basis van een aantal vragen een reactie te geven. Naar aanleiding van de presentatie en de ingediende reacties op de huidige plannen van de Plesmanlaan 100 heeft Urban Interest de opmerkingen verzameld en hiervan een samenvatting gemaakt.

Op hoofdlijnen zijn deze reacties door de gemeente opgenomen in de Nota van Uitgangspunten. De samenvatting kunt u vinden via www.urbaninterest.nl/participatie

Contact

Meer weten over het project? Neem contact op met de gemeente via het contactformulier of bel: 14 071.