Plesmanlaan 100

De locatie Plesmanlaan 100 (hoek Plesmanlaan/Haagse Schouwweg) is in eigendom van Urban Interest vastgoed. Urban Interest wil van het kantoorgebouw dat nu leegstaat, woningen maken.

In een eerder plan zou Urban Interest een woontoren aan het gebouw aan de Plesmanlaan 100 bouwen. Maar in het huidige plan worden er verdiepingen op het gebouw gezet om extra woningen te maken. Het plan gaat nu uit van 413 woningen, en ongeveer 600 m2 ruimte voor commerciële en/of maatschappelijke functies en parkeerruimte voor auto’s en fietsen op eigen terrein.

Indruk (artist impression) van het toekomstige gebouw Plesmanlaan 100
Impressie van het gebouw

Stand van zaken

Het initiatief om het kantoorpand om te bouwen tot  woningen past niet in het bestemmingsplan en daarom moet de gemeente het bestemmingsplan wijzigen. Begin 2021 is de Nota van uitgangspunten Plesmanlaan 100 vastgesteld en in de loop van 2021 zijn de plannen verder uitgewerkt. Urban Interest en de gemeente Leiden werken nu aan het ontwerp-bestemmingsplan. Urban Interest heeft eind juli 2021 de aanvraag omgevingsvergunning ingediend.

Gelijktijdige procedures

Het college heeft besloten voor de plannen Plesmanlaan 100 de gemeentelijke coördinatieregeling toe te passen. Dit houdt in dat het ontwerp-bestemmingsplan, de ontwerp-omgevingsvergunning en andere vergunningsaanvragen en besluiten tegelijkertijd ter inzage liggen en dat ook de zienswijzen in samenhang worden behandeld.

Parkeren

Door de bestaande constructie (hoogte, kolommen) kan de parkeergarage niet helemaal voldoen aan de NEN-normen 2443 openbare parkeergarage. Om het aantal parkeerplaatsen tenminste gelijk te houden, heeft de ontwikkelaar gevraagd om van deze standaard NEN-normen 2443 te mogen afwijken. Het college is hiermee akkoord gegaan. Hierdoor kunnen er meer parkeerplaatsen worden aangelegd of behouden blijven in de te verbouwen parkeergarage en kan deze nog goed gebruikt worden door bezoekers en bewoners.

Openbare ruimte Verbeekstraat

De gemeenteraad wil in 2022 een plan voor de herinrichting van de openbare ruimte van de Verbeekstraat kunnen behandelen. Naar verwachting kan het college begin september de projectopdracht voor de herinrichting vaststellen. De gemeente voert dan regie op dit project en zal in september/ oktober 2021 het participatietraject voor de openbare ruimte Verbeekstraat starten.

Denk en doe mee

Alle ontwerpbesluiten (het ontwerpbestemmingsplan, de ontwerp-omgevingsvergunning en andere vergunningsaanvragen en besluiten) zullen op een later moment gelijktijdig bekendgemaakt worden en ter inzage worden gelegd. In de zienswijzeperiode kan wie dat wil, een zienswijze tegen het plan indienen.

Na beantwoording van de zienswijzen wordt het bestemmingsplan en de zienswijzennota door het college aan de gemeenteraad voorgelegd. Als zij het bestemmingsplan vaststellen, kan de vergunning behandeld worden. Hierover volgt later dit jaar meer informatie.

Meer informatie en contact

Meer weten over het project? Neem contact op met de gemeente via het contactformulier of bel: 14 071.

De plannen zijn te bekijken op dewebsite van Urban Interest. Voor vragen en of opmerkingen over de website van Urban Interest en de plannen voor Plesmanlaan 100 kunt u contact opnemen met Urban Interest: 070 312 28 22 of info@urbaninterest.nl.