Veranderingen muziekeducatie

De muziekeducatie met alles wat daarbij hoort, verhuist naar het voormalige pand van de Leidse Volkuniversiteit op de hoek van de Oude Vest en de Hazewindsteeg. Daar komt een betaalbare, multifunctionele en duurzame plek waar zo veel mogelijk Leidenaren van jong tot oud met muziek bezig kunnen zijn.

Waarom deze wijzigingen?

Door de muzieklessen te verplaatsen naar het Leidse Schouwburg-complex, wordt het pand beter benut. Nu wordt de Schouwburg meestal alleen gebruikt bij voorstellingen of besloten bijeenkomsten. In de nieuwe situatie kan er een verbinding gemaakt worden met cultuur- en muziekeducatie op en naast het podium. 

Onderzoek naar mogelijkheden

Het college heeft onderzoek laten doen naar de verschillende mogelijkheden voor de toekomstige muziekschool in de Hazewindsteeg. De uitkomsten van dit onderzoek zijn voorgelegd aan de gemeenteraad in een wensen- en bedenkingenprocedure.

Op dit moment vinden de muziekeducatie- en muziekprogrammeringsactiviteiten van BplusC nog plaats in de huidige muziekschool op het Rapenburg en het Muziekhuis aan de Middelstegracht. Bij het onderzoek naar de geschiktheid van de locaties staan functionaliteit, betaalbaarheid en duurzaamheid voorop.

Drie varianten

In het rapport zijn drie varianten uitgewerkt voor de toekomstige muziekschool in de Hazewindsteeg.

  1. In de eerste, meest sobere variant, verhuist alleen de muziekschool van het Rapenburg naar de Oude Vest.
  2. Bij variant twee wordt horeca toegevoegd en kunnen de lokalen ook als vergaderlocatie worden gebruikt. Daarmee komt er ook een extra verdienmodel bij.
  3. In de derde optie, de voorkeursvariant van BplusC, gemeente en schouwburg, wordt het gebouw op de hoek van de Oude Vest en de Hazenwindsteeg getransformeerd tot volwaardig Cultuurhuis waar alle activiteiten die nu nog plaatsvinden in het Muziekhuis terecht kunnen. In die variant komt een gewenste samenwerking tussen BplusC en de Schouwburg ook het meest tot zijn recht. Er ontstaat dan, daarvan zijn de betrokken partijen overtuigd, synergie tussen leren, produceren, presenteren en interesseren.

Kosten verbouwing

De verbouwing van het complex aan de Hazewindsteeg vergt een investering van circa zeven miljoen euro. Daarvoor krijgt Leiden dan een modern duurzaam gebouw dat in de exploitatie goedkoper moet zijn dan de optelsom van de huidige locaties.

Contact

Meer weten over het project? Neem contact op met de gemeente via het contactformulier of bel: 14 071.