Veranderingen bibliotheek

De huidige bibliotheek op de Nieuwstraat is wat betreft inrichting en concept verouderd. Samen met BplusC werkt de gemeente Leiden daarom aan de modernisering van de bibliotheek. Daarbij onderzoekt de gemeente zowel de mogelijkheid om het huidige pand aan de Nieuwstraat op te knappen, als de verhuizing van de bibliotheek naar een ander pand in de stad.

Een moderne bibliotheek is meer dan een plek waar boeken worden uitgeleend. Het is ook een ontmoetingsplek voor een leven lang leren en voor het ontwikkelen van taal- en digitale vaardigheden, creativiteit, samenwerken. Een laagdrempelige ontmoetingsplek, waar mensen graag komen: de bibliotheek als maatschappelijke huiskamer.

Meerdere locaties bekeken

De gemeente heeft een onderzoek laten doen naar betere huisvesting van BplusC. Hierin is onderzocht wat de voor- en nadelen zijn van het huisvesten van de bibliotheek op de huidige plek of op verschillende andere locaties in de binnenstad. Meerdere opties zijn verkend: renovatie van de huidige vestiging in de Nieuwstraat of verhuizing naar een pand in de nabijheid van de Stadsgehoorzaal (Catherinasteeg, Breestraat, Aalmarkt), misschien in combinatie met het pand van de Stadsgehoorzaal.

Eerste uitkomsten

Uit het onderzoek komt naar voren dat als de bibliotheek naar het gebied rondom de Stadsgehoorzaal of het oude V&D-pand zou verhuizen, dit een aanwinst kan zijn voor dit gebied omdat hier ook veel winkels en horeca zitten. Mocht de bibliotheek verhuizen uit de Nieuwstraat, dan zijn er voldoende alternatieve functies te vinden die ook dit gebied kunnen versterken. Zoals wonen, horeca, hotel, winkels en flexplekken. Omdat het een groot pand is kunnen meerdere functies hier een plek krijgen. Het bestemmingsplan laat de genoemde functies momenteel niet toe. Dus dat betekent dat hier eerst nog de nodige procedures voor moeten worden doorlopen, mocht dit pand vrijkomen. Ook wordt nadrukkelijk onderzocht of de bibliotheek op deze plek kan blijven.

Meer onderzoek nodig

De gemeente onderzoekt eerst de kosten (financiële haalbaarheidsstudie) van een moderne bibliotheek op de drie voorkeurslocaties (Nieuwstraat, in/rondom Stadsgehoorzaal, voormalige V&D-pand) in de binnenstad. De nieuwe invulling van de moderne bibliotheek moet (multi)functioneel, duurzaam en betaalbaar zijn. De gemeente onderzoekt ook hoe die functies in de mogelijke panden passen (inpassingsplan) en maakt een plan wat te doen met mogelijk leegkomende panden. De gemeente wil dan met de buurtbewoners in gesprek over een mogelijke nieuwe functie van die panden. De uitkomsten komen in een voorstel aan de raad over de (her)huisvesting van de bibliotheek (verbouwing Nieuwstraat of verhuizing).

Contact

Meer weten over het project? Neem contact op met de gemeente via het contactformulier of bel: 14 071.