Verhuizen naar Nederland (u was al eerder ingeschreven in Nederland)

Verhuist u vanuit het buitenland terug naar Nederland, of bent u uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen (BRP)? En komt u langer dan 4 maanden in Nederland wonen? Dan moet u zich persoonlijk opnieuw inschrijven bij de gemeente Leiden. Dit is wettelijk verplicht.

Opnieuw persoonlijk inschrijven bij de gemeente

Iedereen die al ingeschreven heeft gestaan bij een Nederlandse gemeente en langer dan 4 maanden in Nederland gaat wonen, moet zich opnieuw inschrijven. Dit geldt ook voor de Nederlanders uit de landen Aruba, Curaçao en Sint-Maarten en de gemeenten Bonaire, Saba en Sint Eustatius.

Als u wel een burgerservicenummer (BSN) hebt, maar nog niet in Nederland hebt gewoond, moet u een afspraak eerste inschrijving maken.

Voorwaarden

  • U hebt eerder bij een Nederlandse gemeente ingeschreven gestaan.
  • U woont het komende half jaar minimaal 4 maanden in Nederland en het adres waar u nu woont, is in Leiden.
  • U hebt een geldige verblijfsvergunning, of u hebt de nationaliteit van een land uit de Europese Economische Ruimte of Zwitserland.
  • U moet zelf voor de afspraak naar de balie komen
  • Verhuizen er gezinsleden mee? Bijvoorbeeld een partner, of kinderen? Dan moeten zij ook een afspraak maken om zich opnieuw in te schrijven. Hebben zij niet eerder ingeschreven gestaan in Nederland? Dan moeten zij een afspraak maken voor een eerste inschrijving.

Afspraak maken

Meenemen

Neem de volgende documenten mee naar uw afspraak met de gemeente Leiden:

  • geldig identiteitsbewijs
  • een kopie van uw koop-of huurcontract op uw naam
  • gaat u bij iemand inwonen, neem dan het ingevulde formulier met de schriftelijke toestemming inwoning van uw woonadres in Leiden en een kopie van zijn of haar identiteitsbewijs mee.
  • bewijs van uitschrijving (alleen nodig als u uit de landen Aruba, Curaçao of Sint Maarten of de bijzondere gemeenten Bonaire, Sint Eustatius of Saba komt).

Hebt u bij uw eerdere inschrijving nog geen buitenlandse geboorteakte, buitenlandse huwelijksakte of andere buitenlandse documenten met gegevens over uw burgerlijke staat ingeleverd? Dan moet u dit nu doen.

Maak online een afspraak via de knop hieronder, of bel 14 071. 

Kosten

U opnieuw inschrijven in Nederland is gratis.

Hoelang duurt het?

Afhankelijk van uw situatie duurt het minimaal 5 werkdagen voordat uw inschrijving is verwerkt.

Hebt u een verhuizing doorgegeven? Dan controleert de gemeente de nieuwe gegevens om fouten en adresfraude te voorkomen. Wilt u controleren op welk adres u ingeschreven staat? Dat kan met  DigiD op MijnOverheid.

Basisregistratie Personen (BRP)

Uw nieuwe adresgegevens worden in de Basisregistratie Personen (BRP) ingeschreven. Hierin worden algemene persoonsgegevens opgeslagen. Deze gegevens gebruikt de overheid.

Adresonderzoek

Staat iemand onterecht op uw adres ingeschreven? De gemeente kan een adresonderzoek doen. U kunt online een adresonderzoek aanvragen of bel 14 071.

Briefadres

Hebt u geen vaste woonplaats of verblijfplaats? Of woont of verblijft u in een instelling? Dan kunt u onder bepaalde voorwaarden worden ingeschreven op een briefadres in de gemeente Leiden. Lees meer bij Briefadres.