Briefadres

U staat in de Basisadministratie Personen (BRP) ingeschreven op uw woonadres. Dit is het adres waar u per halfjaar het meest overnacht. Hebt u geen woonadres? Dan kunt u zich onder bepaalde voorwaarden laten inschrijven op een briefadres. U woont hier niet, maar uw post wordt hier naartoe gestuurd.

Het briefadres is alleen bedoeld voor de bijzondere situaties, waarin mensen tijdelijk geen vaste woon- of verblijfplaats hebben. En daardoor per post niet bereikbaar zijn voor overheidsinstanties en andere organisaties of personen. De gemeente schrijft een persoon alleen in geval van uitzondering in op een briefadres. Een aantal situaties zijn:

 • U woont in een zorginstelling of een gevangenis.
 • U bent zeevaarder onder de Nederlandse vlag.
 • U bent korter dan 8 maanden in het buitenland.

Voorwaarden

 • U hebt geen woonadres. Woont u op meerdere adressen? Dan is het adres waar u het meest overnacht uw woonadres (ook al bent u niet de eigenaar/huurder).
 • U hebt toestemming van de bewoner van uw briefadres, de briefadresgever.
 • De bewoner van uw briefadres woont niet illegaal in Nederland.
 • De adresgegevens van uw briefadresgever staan niet in onderzoek.
 • Uw briefadres is een woning. Een postbus of bedrijfsadres is geen briefadres.
 • Er staan op uw briefadres niet al twee personen of twee gezinnen ingeschreven met een briefadres.

Om te kunnen beoordelen of u ingeschreven kunt worden op een briefadres, vraagt de gemeente soms om uw situatie persoonlijk toe te lichten. U krijgt dan een uitnodiging om naar de balie Burgerzaken in het Stadskantoor van gemeente Leiden te komen.

Briefadres op een niet-woning

Een briefadres is altijd een woning. U kunt alleen in enkele situaties een briefadres krijgen op het adres van een maatschappelijk instelling, de gemeente of een bedrijf. Kijk voor meer informatie:

Aanvragen

Kunt u het niet online regelen? Of bent u dak- of thuisloos en hebt u nog geen zicht op een woonadres? Bel voor een afspraak bij de gemeente: 14 071. Neem het volgende mee voor uw afspraak:

 • geldig identiteitsbewijs
 • een toestemmingsverklaring van de bewoner van uw briefadres
 • kopie van een geldig identiteitsbewijs van deze bewoner

Kosten

De aanvraag is gratis.