Adresonderzoek

Staat iemand op uw adres ingeschreven die er niet (meer) woont? Of krijgt u post van de vorige bewoner en kunt u die persoon niet meer bereiken? Dan kunt u een adresonderzoek aanvragen bij de gemeente. 

Hebt u of een vorige bewoner iemand toestemming gegeven om zich op uw adres te laten inschrijven met een briefadres? Als u deze persoon lange tijd niet kunt bereiken of de toestemming voor het briefadres wilt intrekken, kunt u ook een adresonderzoek aanvragen.

Wie kan een adresonderzoek aanvragen?

  • U bent de eigenaar van de woning.
  • U bent de hoofdbewoner van de woning.
  • U bent een medebewoner.
  • Bij een kamerverhuurbedrijf moet de eigenaar van de woning het adresonderzoek aanvragen.

Voor meer informatie over een adresonderzoek en adresfraude kunt u de video op de website van de rijksoverheid bekijken.

Aanvragen

Een adresonderzoek kunt u online aanvragen.

Hiervoor hebt u nodig:

  • DigiD
  • Huur- of koopcontract van uw woning

Bent u huiseigenaar? Dan kunt u door ons laten controleren of de inschrijving(en) op uw adres juist is/zijn. Dat kunt u doen door op het formulier aan te geven wie de bewoner(s) is/zijn. Naar de persoon/personen die u niet noemt, maar nog wel ingeschreven staat/staan op uw adres, gaat de gemeente een adresonderzoek doen.

Kosten

De aanvraag en het adresonderzoek zijn gratis.

Wilt u de aanvraag voor een adresonderzoek intrekken? Neem dan contact op met de gemeente via het contactformulier of bel 14071.

Een adresonderzoek werkt zo:

  • De gemeente krijgt een melding (bijvoorbeeld een aanvraag adresonderzoek), waaruit blijkt dat iemand niet meer woont of niet meer bereikbaar is op het adres waarop deze persoon staat ingeschreven in de basisregister personen (BRP) van de gemeente Leiden.
  • De gemeente Leiden doet dan een adresonderzoek. Een huisbezoek van een toezichthouder van de BRP en het versturen van (oproep)brieven kunnen onderdeel zijn van een adresonderzoek.
  • De gemeente probeert een adresonderzoek uiterlijk binnen 10 weken af te maken.

Gemeente Leiden beschermt uw privacy. Dit betekent dat er geen informatie over het adresonderzoek wordt gedeeld, behalve met de personen die rechtstreeks betrokken zijn bij het adresonderzoek en dat het dossier zorgvuldig wordt beveiligd. Gemeente Leiden spreekt altijd over een (anonieme) melder.