Verhuizen naar Nederland (u heeft al in Nederland ingeschreven gestaan)

Verhuist u vanuit het buitenland terug naar Nederland, of bent u uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen (BRP)? Dan moet u zich persoonlijk herinschrijven bij de gemeente Leiden als u langer dan 4 maanden in Nederland komt wonen. Dit is wettelijk verplicht.

Iedereen die al ingeschreven heeft gestaan bij een Nederlandse gemeente en langer dan 4 maanden in Nederland gaat wonen moet zich opnieuw inschrijven. Dit geldt ook voor de Nederlanders uit de landen Aruba, Curaçao en Sint-Maarten en de gemeenten Bonaire, Saba en Sint Eustatius.

Wanneer u wel een burgerservicenummer (BSN) heeft, maar nog niet In Nederland heeft gewoond moet u een afspraak 'Eerste inschrijving' maken.

Voorwaarden

  • U heeft eerder bij een Nederlandse gemeente ingeschreven gestaan.
  • U woont het komende half jaar minimaal 4 maanden in Nederland en uw huidige adres is in Leiden.
  • U heeft een geldige verblijfsvergunning, of u heeft de nationaliteit van een land uit de Europese Economische Ruimte of Zwitserland.
  • U moet zelf voor de afspraak naar de balie komen
  • Verhuizen er gezinsleden mee? Bijvoorbeeld een partner, of kinderen? Dan moeten zij ook een afspraak maken voor een aangifte van hervestiging of eerste inschrijving.