Verhuizen naar Nederland (u was al eerder ingeschreven in Nederland)

Verhuist u vanuit het buitenland terug naar Nederland, of bent u uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen (BRP)? En komt u langer dan 4 maanden in Nederland wonen? Dan moet u zich persoonlijk herinschrijven bij de gemeente Leiden. Dit is wettelijk verplicht.

Iedereen die al ingeschreven heeft gestaan bij een Nederlandse gemeente en langer dan 4 maanden in Nederland gaat wonen, moet zich opnieuw inschrijven. Dit geldt ook voor de Nederlanders uit de landen Aruba, Curaçao en Sint-Maarten en de gemeenten Bonaire, Saba en Sint Eustatius.

Als u wel een burgerservicenummer (BSN) hebt, maar nog niet in Nederland hebt gewoond, moet u een afspraak 'Eerste inschrijving' maken.

Voorwaarden

  • U hebt eerder bij een Nederlandse gemeente ingeschreven gestaan.
  • U woont het komende half jaar minimaal 4 maanden in Nederland en het adres waar u nu woont, is in Leiden.
  • U hebt een geldige verblijfsvergunning, of u hebt de nationaliteit van een land uit de Europese Economische Ruimte of Zwitserland.
  • U moet zelf voor de afspraak naar de balie komen
  • Verhuizen er gezinsleden mee? Bijvoorbeeld een partner, of kinderen? Dan moeten zij ook een afspraak maken voor een aangifte van hervestiging of eerste inschrijving.