Nederlander worden door optie

Bent u immigrant of kind van een immigrant? En u hebt niet de Nederlandse nationaliteit? Dan kunt u Nederlander worden via optie. U krijgt dan dezelfde rechten en plichten als Nederlanders. Woont u in de gemeente Leiden of Noordwijk? Dan kunt u de Nederlandse nationaliteit aanvragen via optie bij de gemeente Leiden.

Kijk voor uitleg, uitzonderingen en voorbeelden op de website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Aanvragen

Wilt u Nederlander worden door optie? U kunt daarvoor een online aanvraag doen bij de gemeente.

  • Hebt u alle stukken meegestuurd met uw aanvraag? Dan maken we een persoonlijke afspraak met u.
  • Hebt u niet alle stukken meegestuurd? Dan geven we door wat u nog moet opsturen.
  • Kunt u de aanvraag niet online doen? Bel dan voor een afspraak met de gemeente Leiden. Het telefoonnummer is 14 071.

De afspraak op het Stadskantoor

Tijdens de afspraak op het Stadskantoor bespreken we uw aanvraag.

  1. Wilt u de ‘verklaring van verbondenheid’ afleggen? Zo ja, dan doet u tijdens de afspraak op het Stadskantoor een aanvraag om Nederlander te worden. U betaalt daarvoor ook meteen.
  2. De gemeente neemt binnen 13 weken een beslissing over uw aanvraag. We kunnen deze termijn 1 keer met 13 weken verlengen.

De naturalisatiebijeenkomst

U wordt pas Nederlander als u naar de naturalisatieceremonie gaat. Dit is een verplichte bijeenkomst. In deze bijeenkomst legt u de ‘verklaring van verbondenheid’ af.

De gemeente nodigt u uit voor de naturalisatieceremonie.

Woont u in Noordwijk? Dan krijgt u van de gemeente Noordwijk een uitnodiging voor de naturalisatieceremonie.

Hoelang duurt het?

Het duurt maximaal 13 weken voordat u bericht krijgt van het besluit van de gemeente.

De gemeente kan deze termijn met maximaal 13 weken verlengen.

Kosten

Bekijk de kosten om Nederlander te worden via optie op de website van de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB).

Let op: niet alle kosten in het rijtje dat u daar ziet, gaan over Nederlander worden via optie.

Het kan zijn dat we uw naam moeten vaststellen. Dit betekent dat we bepalen wat uw achternaam en voornaam is. Het vaststellen van uw naam is verplicht als u geen achternaam of voornaam hebt. Bijvoorbeeld als u 1 naam hebt. Of meer namen zonder scheiding tussen achternaam en voornamen. Ook kunt u de gemeente vragen om uw achternaam te veranderen. Dit kan alleen als het belangrijk is voor uw inburgering. Bijvoorbeeld:

  • Uw naam is moeilijk uit te spreken voor Nederlanders.
  • U hebt door het huwelijk de achternaam van uw man gekregen. En u wilt deze naam veranderen in uw eigen achternaam.

Kijk voor verdere uitleg, uitzonderingen en voorbeelden op de website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst.

Uw minderjarig kind kan samen met u de Nederlandse nationaliteit aanvragen. Vermeld uw kind dan in het aanvraagformulier. Uw kind moet op het moment van de aanvraag in Nederland wonen en een geldige verblijfsvergunning hebben. Kinderen van 16 en 17 jaar moeten aanwezig zijn bij de aanvraag. Ook moeten zij aangeven dat ze het eens zijn met de aanvraag. Kijk voor verdere uitleg, uitzonderingen en voorbeelden op de website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst.