Nederlander worden door naturalisatie

Woont u langer dan 5 jaar in Nederland, Aruba, Curaçao of Sint Maarten? Of in de bijzondere gemeenten Bonaire, Sint Eustatius of Saba? En hebt u niet de Nederlandse nationaliteit? Dan kunt u zich laten naturaliseren tot Nederlander. 

U krijgt dan dezelfde rechten en plichten als Nederlanders.

Er gelden voorwaarden voor naturalisatie. Kijk voor uitleg, uitzonderingen en voorbeelden op de website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Aanvragen

Woont u nu in de gemeente Leiden of Noordwijk? Dan kunt u vragen of u voor naturalisatie in aanmerking komt bij de gemeente Leiden.  

  • Hebt u alle stukken meegestuurd met uw verzoek? Dan maken we een persoonlijke afspraak met u.
  • Hebt u niet alle stukken meegestuurd? Dan geven we door wat we nog van u nodig hebben.
  • Kunt u het verzoek tot naturalisatie niet online doen? Bel dan voor een afspraak met de gemeente Leiden. Het telefoonnummer is 14 071.

Tijdens de afspraak op het Stadskantoor doet u de officiële aanvraag tot naturalisatie. Voor deze aanvraag moet u betalen.

De naturalisatieceremonie

U wordt pas Nederlander als u naar de naturalisatieceremonie gaat. Dit is een verplichte bijeenkomst. Tijdens de naturalisatieceremonie legt u de ‘verklaring van verbondenheid’ af.

De gemeente nodigt u uit voor de naturalisatieceremonie.

Woont u in Noordwijk? Dan krijgt u van de gemeente Noordwijk een uitnodiging voor de naturalisatieceremonie.

Hoelang duurt het?

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) beslist over uw aanvraag. Dit duurt maximaal 1 jaar. Deze termijn kan de IND met maximaal met 1 jaar verlengen.

Kosten

Bekijk de kosten voor naturalisatie op de website van de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB).

Let op: niet alle kosten in het rijtje dat u daar ziet gaan over naturalisatie.

Het kan zijn dat we uw naam moeten vaststellen. Dit betekent dat we bepalen wat uw achternaam en voornaam is. Het vaststellen van uw naam is verplicht als u geen achternaam of voornaam hebt. Bijvoorbeeld als u 1 naam hebt. Of meer namen zonder scheiding tussen achternaam en voornamen. Ook kunt u de gemeente vragen om uw achternaam te veranderen. Dit kan alleen als het belangrijk is voor uw inburgering. Bijvoorbeeld:

  • Uw naam is moeilijk uit te spreken voor Nederlanders.
  • U hebt door het huwelijk de achternaam van uw man gekregen. En u wilt deze naam veranderen in uw eigen achternaam.

Kijk ook op de website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst.

Uw minderjarige kind kan samen met u de Nederlandse nationaliteit aanvragen. U vermeldt uw kind dan in het formulier. Uw kind moet op het moment van de aanvraag in Nederland wonen en een geldige verblijfsvergunning hebben. Kinderen van 16 en 17 jaar moeten aanwezig zijn bij de aanvraag. Ook moeten zij aangeven dat ze het eens zijn met de aanvraag. Kijk voor verdere uitleg, uitzonderingen en voorbeelden op de website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst.