Inburgeren

Komt u voor langere tijd of voor altijd vanuit een ander land in Nederland wonen? Dan is het voor u als nieuwkomer fijn als u snel kunt meedoen aan de Nederlandse samenleving.

De overheid vindt het daarom belangrijk dat u de Nederlandse taal en gebruiken leert. Dat noemen we inburgeren. Zo voelt u zich sneller thuis en kunt u ook makkelijker werk vinden. 

Verplicht inburgeren

Moet u verplicht inburgeren? Dan krijgt u van Dienst Uitvoering Onderwijs van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (DUO) een brief. In de brief staat vanaf welke datum u moet inburgeren. U hebt 3 jaar de tijd om in te burgeren. Dit is de inburgeringstermijn.

Van de gemeente krijgt u begeleiding bij het inburgeren. U krijgt een vaste contactpersoon die u bij het hele traject helpt.

Voor wie is inburgeren niet verplicht?

Inburgering is niet verplicht als u de nationaliteit heeft van:  

  • een land uit de Europese Unie (EU)
  • Liechtenstein
  • Noorwegen
  • IJsland
  • Zwitserland

Inburgering is ook niet verplicht als u:

  • Jonger bent dan 16 jaar.
  • Ouder bent dan de leeftijd waarop u pensioen krijgt.
  • 8 jaar of langer in Nederland woonde toen u leerplichtig was.
  • Nederlandse diploma’s, certificaten of bewijsstukken van een opleiding in de Nederlandse taal heeft.
  • Tijdelijk in Nederland woont voor studie of werk (als expat bijvoorbeeld).

Kosten

Inburgeren kost geld. U betaalt zelf uw inburgering. Op de website van DUO kun u vinden hoeveel geld inburgeren kost en hoe u geld kunt lenen voor uw inburgering.

Bent u asielmigrant (vluchteling)? Dan betaalt de gemeente uw inburgering.