Opvanglocatie Haagse Schouwweg

Het aantal mensen dat in Nederland asiel aanvraagt, is in de afgelopen periode enorm toegenomen. In de opvangcentra van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) is vrijwel geen ruimte meer om mensen op te vangen. Gemeente Leiden wil haar verantwoordelijkheid nemen en heeft aan het COA het kantoorpand aan de Haagse Schouwweg 8a tot 8n voorgesteld als opvanglocatie.

Op 13 februari 2023 zijn de eerste bewoners in het pand aan de Haagse Schouwweg aangekomen. Het pand is in 2022 verbouwd om de opvang van maximaal 340 asielzoekers mogelijk te maken. Deze locatie is voor opvang beschikbaar tot en met eind 2027. Daarna gaat de geplande gebiedsontwikkeling van Westerpoort ook op deze locatie van start.

Het kantoorpand, dat tegenover het Holiday Inn ligt, is onderdeel van het gebied waar de nieuwe wijk Westerpoort gepland is. Van dit gebied wil de gemeente, samen met de vastgoedeigenaren van de gebouwen die er nu staan, een nieuwe, aantrekkelijke en duurzame stadswijk maken. De gebiedsvisie daarvoor wordt nu uitgewerkt en naar verwachting eind dit jaar voorgelegd aan de gemeenteraad. De eerste bouwwerkzaamheden in het gebied kunnen naar verwachting in 2025 worden gestart.

Veel gestelde vragen Haagse Schouwweg