Nederlander worden door optie

Bent u immigrant of kind van een immigrant? En u hebt niet de Nederlandse nationaliteit? Dan kunt u Nederlander worden via optie. U krijgt dan dezelfde rechten en plichten als Nederlanders. Woont u in de gemeente Leiden of Noordwijk? Dan kunt u de Nederlandse nationaliteit aanvragen via optie bij de gemeente Leiden.

Wilt u Nederlander worden via optie? Kijk voor uitleg, uitzonderingen en voorbeelden op de website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).