Nederlander worden door optie

Nieuw adres vanaf 6 januari

De gemeente Leiden is verhuisd. Hebt u een afspraak om iets aan te vragen, te regelen of op te halen? Kom naar het Stadskantoor, Bargelaan 190, 2333 CW Leiden.

Bent u immigrant of kind van een immigrant? En u heeft niet de Nederlandse nationaliteit? Dan kunt u Nederlander worden via optie. U krijgt dan dezelfde rechten en plichten als Nederlanders. Woont u in de gemeente Leiden? Dan kunt u een aanvraag voor een optie indienen bij de gemeente.

Wilt u Nederlander worden via optie? Kijk voor uitleg, uitzonderingen en voorbeelden op de website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).