Nederlander worden door optie

Bent u immigrant of kind van een immigrant? En u hebt niet de Nederlandse nationaliteit? Dan kunt u Nederlander worden via optie. U krijgt dan dezelfde rechten en plichten als Nederlanders. Woont u in de gemeente Leiden of Noordwijk? Dan kunt u de Nederlandse nationaliteit aanvragen via optie bij de gemeente Leiden.

Kijk voor uitleg, uitzonderingen en voorbeelden op de website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Aanvragen

Wilt u Nederlander worden door optie? U kunt daarvoor een online aanvraag doen bij de gemeente.

Aanvraagverzoek Nederlander door optie

  • Hebt u alle stukken meegestuurd met uw aanvraag? Dan maken we een persoonlijke afspraak met u.
  • Hebt u niet alle stukken meegestuurd? Dan geven we door wat u nog moet opsturen.
  • Kunt u de aanvraag niet online doen? Bel dan voor een afspraak met de gemeente Leiden. Het telefoonnummer is 14 071.

De afspraak op het Stadskantoor

Tijdens de afspraak op het Stadskantoor bespreken we uw aanvraag.

  1. Wilt u de 'verklaring van verbondenheid' afleggen? Zo ja, dan doet u tijdens de afspraak op het Stadskantoor een aanvraag om Nederlander te worden. U betaalt daarvoor ook meteen.
  2. De gemeente neemt binnen 13 weken een beslissing over uw aanvraag. We kunnen deze termijn 1 keer met 13 weken verlengen.

De naturalisatiebijeenkomst

U wordt pas Nederlander als u naar de naturalisatieceremonie gaat. Dit is een verplichte bijeenkomst. In deze bijeenkomst legt u de ‘verklaring van verbondenheid’ af.

De gemeente nodigt u uit voor de naturalisatieceremonie.

Woont u in Noordwijk? Dan krijgt u van de gemeente Noordwijk een uitnodiging voor de naturalisatieceremonie.

Hoe lang duurt het?

Het duurt maximaal 13 weken voordat u bericht krijgt van het besluit van de gemeente.

De gemeente kan deze termijn met maximaal 13 weken verlengen.