Nederlander worden door naturalisatie

Nieuw adres vanaf 6 januari

De gemeente Leiden is verhuisd. Hebt u een afspraak om iets aan te vragen, te regelen of op te halen? Kom naar het Stadskantoor, Bargelaan 190, 2333 CW Leiden.

Woont u langer dan 5 jaar in Nederland, Aruba, Curaçao of Sint Maarten? Of in de bijzondere gemeenten Bonaire, Sint Eustatius of Saba? En heeft u niet de Nederlandse nationaliteit? Dan kunt u zich laten naturaliseren tot Nederlander. 

U krijgt dan dezelfde rechten en plichten als Nederlanders. In sommige gevallen kan dat ook eerder dan 5 jaar. Woont u nu in de gemeente Leiden? Dan kunt u een verzoek tot naturalisatie indienen bij de gemeente.

Wilt u zich laten naturaliseren? Dan moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Kijk voor uitleg, uitzonderingen en voorbeelden op de website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).