Nederlander worden door naturalisatie

Woont u langer dan 5 jaar in Nederland, Aruba, Curaçao of Sint Maarten? Of in de bijzondere gemeenten Bonaire, Sint Eustatius of Saba? En hebt u niet de Nederlandse nationaliteit? Dan kunt u zich laten naturaliseren tot Nederlander. 

U krijgt dan dezelfde rechten en plichten als Nederlanders. Woont u nu in de gemeente Leiden? Dan kunt u een verzoek tot naturalisatie indienen bij de gemeente. In sommige gevallen kan dat ook eerder dan 5 jaar.

Wilt u zich laten naturaliseren? Daarvoor gelden voorwaarden. Kijk voor uitleg, uitzonderingen en voorbeelden op de website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).