Nederlander worden door naturalisatie

Woont u langer dan 5 jaar in Nederland, Aruba, Curaçao of Sint Maarten? Of in de bijzondere gemeenten Bonaire, Sint Eustatius of Saba? En hebt u niet de Nederlandse nationaliteit? Dan kunt u zich laten naturaliseren tot Nederlander. 

U krijgt dan dezelfde rechten en plichten als Nederlanders.

Er gelden voorwaarden voor naturalisatie. Kijk voor uitleg, uitzonderingen en voorbeelden op de website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Aanvragen

Woont u nu in de gemeente Leiden of Noordwijk? Dan kunt u vragen of u voor naturalisatie in aanmerking komt bij de gemeente Leiden.  

Onderzoekverzoek of u in aanmerking komt voor naturalisatie

  • Hebt u alle stukken meegestuurd met uw verzoek? Dan maken we een persoonlijke afspraak met u.
  • Hebt u niet alle stukken meegestuurd? Dan geven we door wat we nog van u nodig hebben.
  • Kunt u het verzoek tot naturalisatie niet online doen? Bel dan voor een afspraak met de gemeente Leiden. Het telefoonnummer is 14 071.

Tijdens de afspraak op het Stadskantoor doet u de officiële aanvraag tot naturalisatie. Voor deze aanvraag moet u betalen.

Wat gebeurt er na uw aanvraag?

  • Is de gemeente akkoord met uw aanvraag? Dan maken we een advies. Dit advies sturen we naar de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).
  • De IND beslist over uw aanvraag. Dit duurt maximaal 1 jaar.
  • Voldoet uw aanvraag aan alle eisen? Dan kunt u Nederlander worden. De IND laat dat per brief aan u weten.
  • Voldoet uw aanvraag niet aan alle eisen? U kunt dan geen Nederlander worden. Dat laat de IND dan ook per brief aan u weten. In de brief staat waarom u geen Nederlander kunt worden. Bent u het niet eens met deze beslissing? Dan kunt u bij de IND in beroep gaan. De kosten die bij de aanvraag horen, krijgt u niet terug.

De naturalisatieceremonie

U wordt pas Nederlander als u naar de naturalisatieceremonie gaat. Dit is een verplichte bijeenkomst. Tijdens de naturalisatieceremonie legt u de ‘verklaring van verbondenheid’ af.

De gemeente nodigt u uit voor de naturalisatieceremonie.

Woont u in Noordwijk? Dan krijgt u van de gemeente Noordwijk een uitnodiging voor de naturalisatieceremonie.

Hoe lang duurt het?

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) beslist over uw aanvraag. Dit duurt maximaal 1 jaar. Deze termijn kan de IND met maximaal met 1 jaar verlengen.