Inschrijven als niet-ingezetene in Nederland (RNI)

Woont u niet in Nederland, maar heeft u wel een relatie met de Nederlandse overheid? Dan bent u een niet-ingezetene. Bijvoorbeeld een grensarbeider, seizoensarbeider, buitenlandse student of iemand die in het buitenland pensioen krijgt uit Nederland.

Bent u een niet-ingezetene of blijft u maximaal 4 maanden in Nederland? Schrijf u dan in bij de gemeente Leiden in de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI). U ontvangt dan een burgerservicenummer (BSN). U heeft een BSN nodig om in Nederland te werken of te studeren.

Voorwaarden

  • U bent 4 maanden of korter in Nederland om te werken of te studeren.
  • Blijft u langer dan 4 maanden in Nederland? Schrijf u dan in bij de gemeente waar u woont of gaat wonen.
  • Kinderen jonger dan 16 jaar kunnen zich alleen inschrijven in de RNI samen met een ouder, voogd of verzorger. Neem een originele geboorteakte of een uittreksel daarvan mee (Engelstalig of meertalig).

Adreswijziging doorgeven

Geef uw adresgegevens in de RNI door via de pagina 'uittreksel niet ingezetene'.