Inschrijven als niet-ingezetene in Nederland (RNI)

Woont u niet in Nederland, maar hebt u wel een relatie met de Nederlandse overheid? Dan bent u een niet-ingezetene. Bijvoorbeeld een grensarbeider, seizoensarbeider, buitenlandse student of iemand die in het buitenland pensioen krijgt uit Nederland.

Bent u een niet-ingezetene of blijft u maximaal 4 maanden in Nederland? Schrijf u dan in de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI) in. U kunt zich inschrijven bij een van de 19 gemeenten met een RNI-loket. U kunt zelf kiezen bij welke gemeente u dit doet. U ontvangt dan een burgerservicenummer (BSN).

Voorwaarden

  • U hebt nog geen Burgerservicenummer (BSN).
  • U bent 4 maanden of korter in Nederland om te werken of te studeren.
  • Blijft u langer dan 4 maanden in Nederland? Schrijf u dan in bij de gemeente waar u woont of gaat wonen.
  • Kinderen jonger dan 16 jaar kunnen zich alleen inschrijven in de RNI samen met een ouder, voogd of verzorger. Neem een originele geboorteakte of een uittreksel daarvan mee (Engelstalig of meertalig).

Werken en wonen in Nederland

Op de website https://www.workinnl.nl/ staat informatie over werken en wonen in Nederland.