Inburgeren

Komt u voor langere tijd of voor altijd vanuit een ander land in Nederland wonen? Dan is het voor u als nieuwkomer fijn als u snel kunt meedoen aan de Nederlandse samenleving.  

De overheid vindt het daarom belangrijk dat u de Nederlandse taal en gebruiken leert. Dat noemen we inburgeren. Zo voelt u zich sneller thuis en kunt u ook makkelijker werk vinden. 

Moet u als nieuwkomer inburgeren?

Inburgeren is verplicht, maar niet voor iedereen.  

Inburgering is niet verplicht als u de nationaliteit heeft van:  

  • een land uit de Europese Unie (EU)
  • Liechtenstein
  • Noorwegen
  • IJsland
  • Zwitserland

Inburgering is ook niet verplicht als u:

  • Jonger bent dan 16 jaar.
  • Ouder bent dan de leeftijd waarop u pensioen krijgt.
  • 8 jaar of langer in Nederland woonde toen u leerplichtig was.
  • Nederlandse diploma's, certificaten of bewijsstukken van een opleiding in de Nederlandse taal heeft.
  • Tijdelijk in Nederland woont voor studie of werk (als expat bijvoorbeeld).