Briefadres

U staat in de Basisadministratie Personen (BRP) ingeschreven op uw woonadres. Dit is het adres waar u per halfjaar het meest overnacht. Hebt u geen woonadres? Dan kunt u zich onder bepaalde voorwaarden laten inschrijven op een briefadres. U woont hier niet, maar uw post wordt hier naartoe gestuurd.

Het briefadres is alleen bedoeld voor de bijzondere situaties, waarin mensen tijdelijk geen vaste woon- of verblijfplaats hebben en daarom niet rechtstreeks bereikbaar zijn voor overheidsinstanties en derden. De gemeente schrijft een persoon alleen in uitzonderingsgevallen in op een briefadres. Een aantal situaties zijn:

  • U woont in een zorginstelling of een gevangenis.
  • U bent zeevaarder onder de Nederlandse vlag.
  • U bent korter dan 8 maanden in het buitenland.

Voorwaarden

  • U heeft geen woonadres. Verblijft u op meerdere adressen? Dan is het adres waar u het meest overnacht uw woonadres (ook al bent u niet de eigenaar/huurder).
  • U heeft toestemming van de bewoner van uw briefadres, de briefadresgever.
  • De bewoner van uw briefadres verblijft niet illegaal in Nederland.
  • De adresgegevens van uw briefadresgever staan niet in onderzoek.
  • Uw briefadres is een woning. Een postbus of bedrijfsadres is geen briefadres.
  • Er staan op uw briefadres niet al twee personen of twee gezinnen ingeschreven met een briefadres.

Om te kunnen beoordelen of u ingeschreven kunt worden op een briefadres, kan het zijn dat u een uitnodiging krijgt om uw situatie persoonlijk toe te lichten aan de balie Burgerzaken in het Stadskantoor van gemeente Leiden.