Verzoek tot gebruik openbare grond

Bent u aan het (ver)bouwen en wilt u bijvoorbeeld een bouwcontainer, steiger of ander voorwerp plaatsen op de openbare grond? Dan kan het zijn dat u hier een melding over moet doen of een vergunning voor moet aanvragen.

Voor het plaatsen van een voorwerp op de openbare grond maakt u gebruik van de aanwezige parkeerplaatsen. Zijn er bij het adres waar u gaat (ver)bouwen geen parkeerplaatsen dan maakt u gebruik van andere plaatsen zoals een trottoir.
Gebruikt u een parkeerplaats in het gebied betaald parkeren? Dan betaalt u hiervoor de kosten die gelijk zijn aan een dagkaart, een weekkaart, een maandkaart of een jaarkaart. Deze kosten kunt u nakijken in de Parkeerverordening. Op andere plaatsen betaalt u precariobelasting.

Het besluit over de plaats waar u een vergunning voor krijgt ligt altijd bij de gemeente. Het kan dus zijn dat u niet de gewenste plaatsen kunt gebruiken. De gemeente neemt dan vooraf contact met u op.

Is een aanvraag nodig?

Voldoet u aan alle onderstaande voorwaarden dan hoeft u geen aanvraag te doen.

  • De oppervlakte van het object is kleiner dan 15 m2.
  • Het object staat er korter dan 1 maand.
  • Het object staat niet op een parkeerplaats waarvoor u normaal voor het parkeren moet betalen.
  • Het object geeft geen overlast.

Bij overlast kunt u denken aan:

  • Situaties waarbij op de stoep minder dan 150 centimeter loopruimte overblijft.
  • Het object komt op een strook met beplanting.
  • Een deel van de weg moet worden afgesloten.

Let op: 

  • Moeten er afzethekken komen? Vraag de ontheffing minimaal 2 weken van tevoren aan.
  • Is er een parkeerverbod nodig? Vraag de ontheffing minimaal 4 weken van tevoren aan.