Verzoek tot gebruik openbare grond

Bent u aan het (ver)bouwen en wilt u bijvoorbeeld een bouwcontainer, steiger of ander voorwerp plaatsen op de openbare grond? Dan kan het zijn dat u hier een melding over moet doen of een vergunning voor moet aanvragen.

Voor het plaatsen van een voorwerp op de openbare grond maakt u gebruik van de aanwezige parkeerplaatsen. Zijn er bij het adres waar u gaat (ver)bouwen geen parkeerplaatsen dan maakt u gebruik van andere plaatsen zoals een trottoir.
Gebruikt u een parkeerplaats in het gebied betaald parkeren? Dan betaalt u alleen het parkeertarief van een dag-, week- of maand-, of jaarkaart. Op andere plaatsen betaalt u precariobelasting.

Het besluit over de plaats waar u een vergunning voor krijgt ligt altijd bij de gemeente. Het kan dus zijn dat u niet de gewenste plaatsen kunt gebruiken. De gemeente neemt dan vooraf contact met u op.

Geen melding

In deze gevallen hoeft u geen melding te doen of vergunning aan te vragen:

 • de oppervlakte van het object is kleiner dan 15 m2, en
 • het object staat er korter dan 1 maand, en
 • het object geeft geen overlast

Voorwaarden melding

In deze gevallen maakt u alleen een melding:

 • de oppervlakte van het object is kleiner dan 15 m2, en
 • het object staat er langer dan 1 maand maar korter dan 6 maanden, en
 • het object geeft geen overlast

Voorwaarden vergunning

In deze gevallen vraagt u een vergunning aan:

 • de oppervlakte van het object is groter dan 15 m2 of
 • het object staat er langer dan 6 maanden of
 • het object geeft overlast

Bij overlast kunt u denken aan:

 • situaties waarbij op de stoep minder dan 150 centimeter doorloopruimte overblijft
 • het object komt op een strook met beplanting
 • een deel van de weg moet worden afgesloten