Milieuzone ontheffing

Met de milieuzone willen we de luchtkwaliteit in de stad verbeteren en het omgevingslawaai verminderen. Wilt u met uw vrachtwagen de milieuzone van Leiden in en voldoet u niet aan de eisen dan moet u een ontheffing aanvragen.

De Leidse milieuzone geldt alleen voor vrachtwagens en niet voor bestelauto’s of personenauto’s. Het gaat om voertuigen van meer dan 3.500 kilo, RDW-categorie N2 of N3.

Locatie milieuzone

De Leidse milieuzone (jpg, 264 kb) is het gebied binnen de singels en het oostelijk deel van de Morsweg.

Kenteken controle

Gemeente Leiden verstrekt verkeersontheffingen op kenteken. De controleur scant het kenteken en weet zo dat u een ontheffing heeft. U krijgt geen papieren ontheffing.

Geen ontheffing nodig

U hebt geen ontheffing milieuzone nodig met één van deze voertuigen:

  • vrachtwagen met een dieselmotor Euroklasse 6 of hoger. U kunt dit controleren via de website van de Rijksdienst voor het Wegverkeer
  • emissieloos voertuig

Dagontheffing

Een dagontheffing geldt voor de duur van één kalenderdag. Een dagontheffing kan maximaal twaalf maal per kalenderjaar worden verleend.

Aanvragen eenmalige ontheffing door inwoners

Aanvragen eenmalige ontheffing door ondernemers

Langdurige ontheffing

  • Ontheffing in verband met de levertijd van een emissieloos voertuig, voor de duur van de levertijd plus één maand.
  • Ontheffing in verband met de continuïteit van een onderneming (hardheidsclausule); wordt maximaal drie keer verleend voor telkens maximaal één jaar.
  • Ontheffing voor het uitvoeren van overheidstaak; voor vrachtauto’s die door of namens de gemeente Leiden worden ingezet en die twaalf jaar of jonger zijn.

Landelijke ontheffing

Sommige bijzondere voertuigen hebben een landelijke vrijstelling of ontheffing. Bijvoorbeeld brandweerauto’s en betonmolens. Op www.milieuzones.nl kunt u met het kenteken controleren of uw voertuig een landelijke ontheffing heeft. Voor deze voertuigen wordt een ontheffing verstrekt voor de periode van drie jaar.