Campus (Y)ours dagontheffing

Campus (Y)ours is een voetgangersgebied. Het rijden met een motorvoertuig of bromfiets is in het voetgangersgebied niet toegestaan. Een dagontheffing kunt u aanvragen voor activiteiten of werkzaamheden waarbij een voertuig noodzakelijk is, bijvoorbeeld wanneer u gaat verhuizen. Alleen partijen die onderhoud aan de openbare ruimte uitvoeren krijgen een jaarontheffing. 

Let op:

  • De gemeente verstrekt alleen een ontheffing op het kenteken van uw voertuig.
  • Laden en lossen mag, maar de ontheffing is geen parkeerontheffing. Na het laden en lossen dient het voertuig (direct) het voetgangersgebied Campus (Y)ours te verlaten.
  • U kunt Campus (Y)ours alleen inrijden van de Kanaalweg en niet vanaf de Lammenschans.

Voorwaarden

  • Het voertuig waarvoor u ontheffing aanvraagt voor het rijden door het voetgangersgebied is echt nodig in het kader van de activiteit of werkzaamheden. Zoals bijvoorbeeld het laden en lossen van goederen bij een verhuizing.