Verkeersontheffing

Wilt u tijdelijk parkeren op plekken waar dat niet is toegestaan? Moet uw bedrijf laden en lossen buiten de vastgestelde venstertijden? Is een straat afgesloten en moet u er toch met de auto zijn? Vraag dan een verkeersontheffing aan.

Voorwaarden

  • De gemeente verleent alleen een ontheffing voor verkeersmaatregelen als deze noodzakelijk is. U moet kunnen aantonen dat de verkeersmaatregelen nodig zijn voor een goede uitvoering van uw werkzaamheden of activiteit.
  • Bent u een particulier? Dan kunt u alleen een verkeersontheffing aanvragen als uw voertuig maximaal 3.500 kilo weegt.
  • Particulieren hebben voor hun aanvraag DigiD nodig.
  • Om toegang te krijgen tot de milieuzone van Leiden hebt u in sommige gevallen een ontheffing milieuzone nodig. Hebt u deze nodig? Dan krijgt u de tijdelijke ontheffing voor de milieuzone automatisch als u de verkeersontheffing krijgt.

Verkeersmaatregelen

Moeten er door uw werkzaamheden verkeersmaatregelen worden genomen? Bijvoorbeeld het plaatsen van borden bij de afsluiting van een weg of rijbaan? Dan verzorgt de gemeente Leiden dit. Het is niet toegestaan zelf borden of hekken te plaatsen. Hou rekening met extra kosten.

Moet een sleutelpaal tijdelijk worden verwijderd? Dan komt na goedkeuring van uw aanvraag, op de afgesproken dag, een medewerker van de gemeente langs om de paal te verwijderen. Deze paal wordt door de gemeente ook weer teruggeplaatst. Hou rekening met extra kosten.

Let op: 

  • Moeten er afzethekken komen? Vraag de ontheffing minimaal 2 weken van tevoren aan.
  • Is er een parkeerverbod nodig? Vraag de ontheffing minimaal 4 weken van tevoren aan.