Ontheffing milieuzone

Wilt u met uw vrachtwagen de milieuzone van Leiden in en voldoet u niet aan de eisen? Vraag een ontheffing aan.

De Leidse milieuzone is het gebied binnen de singels en het oostelijk deel van de Morsweg.

De milieuzone is ingesteld om de luchtkwaliteit te verbeteren. De hoeveelheid fijnstof en stikstofoxide in de lucht moet omlaag.

Voorwaarden

U mag de milieuzone inrijden met:

  • een vrachtwagen met een dieselmotor Euroklasse IV of hoger. U kunt dit controleren via de website van de Rijksdienst voor het Wegverkeer
  • een vrachtwagen die op gas rijdt
  • een ontheffing

De Leidse milieuzone geldt alleen voor vrachtwagens (voertuigen van meer dan 3.500 kilogram) en niet voor bestelauto’s of personenauto’s.

Landelijke ontheffing

Sommige bijzondere voertuigen hebben een landelijke vrijstelling of ontheffing. Bijvoorbeeld brandweerauto’s en betonmolens. Op de landelijke website over milieuzones kunt u met uw kenteken controleren of u een landelijke ontheffing heeft voor uw voertuig.

    Let op: vanaf 1 januari 2022 wordt de milieuzone in Leiden aangescherpt

    Dit betekent dat alleen vrachtauto’s met emissieklasse 6 of hoger de milieuzone mogen inrijden. Aanvragen die worden ingediend zullen voorlopig niet in behandeling worden genomen, in afwachting van nieuw ontheffingenbeleid. Zodra het nieuwe ontheffingenbeleid is vastgesteld, zullen wij uw aanvraag behandelen. Zolang er nog geen ontheffingenbeleid is vastgesteld en wij nog niet op uw aanvraag hebben beslist, mag u de milieuzone zonder ontheffing inrijden. Hiervoor wordt u niet bekeurd.