Ontheffing milieuzone

Wilt u met uw vrachtwagen de milieuzone van Leiden in en voldoet u niet aan de eisen? Vraag een ontheffing aan.

De Leidse milieuzone is het gebied binnen de singels en het oostelijk deel van de Morsweg.

De milieuzone is ingesteld om de luchtkwaliteit te verbeteren. De hoeveelheid fijnstof en stikstofoxide in de lucht moet omlaag.

Voorwaarden

U mag de milieuzone inrijden met:

  • een vrachtwagen met een dieselmotor Euroklasse IV of hoger. U kunt dit controleren via de website van de Rijksdienst voor het Wegverkeer
  • een vrachtwagen die op gas rijdt
  • een ontheffing

De Leidse milieuzone geldt alleen voor vrachtwagens (voertuigen van meer dan 3.500 kilogram) en niet voor bestelauto’s of personenauto’s.

Landelijke ontheffing

Sommige bijzondere voertuigen hebben een landelijke vrijstelling of ontheffing. Bijvoorbeeld brandweerauto’s en betonmolens. Op de landelijke website over milieuzones kunt u met uw kenteken controleren of u een landelijke ontheffing heeft voor uw voertuig.

Gemeentelijke ontheffingen

U kunt in de gemeente Leiden een tijdelijke ontheffing (incidentele ontheffing) of een jaarontheffing aanvragen.

Een tijdelijke ontheffing kunt u voor maximaal 12 keer per jaar aanvragen. Deze is bedoeld voor eigenaren van vrachtwagens die maar een enkele keer in de milieuzone moeten zijn. Particulieren kunnen alleen een tijdelijke ontheffing aanvragen.

Een jaarontheffing is maximaal 1 kalenderjaar geldig. Deze ontheffing is voor:

  • bedrijven die meer dan 12 keer per jaar de milieuzone in willen rijden
  • hobbyisten met een oldtimer
  • eigenaren die kunnen laten zien dat ze al een nieuwe vrachtauto besteld hebben
  • eigenaren die vallen onder de hardheidsclausule. U komt ernstig in de financiële problemen als u een andere vrachtauto koopt.