Ontheffing milieuzone

Wilt u met uw vrachtwagen de milieuzone van Leiden in en voldoet u niet aan de eisen? Vraag een ontheffing aan.

De Leidse milieuzone is het gebied binnen de singels en het oostelijk deel van de Morsweg.

De milieuzone is ingesteld om de luchtkwaliteit in de stad te verbeteren en het omgevingslawaai te verminderen. 

De gemeente Leiden voert kentekencontrole in voor alle verkeersontheffingen. U krijgt dan geen papieren ontheffing. U vraagt de ontheffing digitaal aan en geeft uw kenteken(s) door. De controleur scant het kenteken en weet zo dat u een ontheffing heeft. Vanaf nu kunt u de ontheffing digitaal aanvragen.

Voorwaarden

U mag de milieuzone inrijden met:

  • een vrachtwagen met een dieselmotor Euroklasse VI of hoger. U kunt dit controleren via de website van de Rijksdienst voor het Wegverkeer
  • een vrachtwagen die op gas rijdt
  • een emissieloos voertuig
  • een dagontheffing

De Leidse milieuzone geldt alleen voor vrachtwagens (voertuigen van meer dan 3.500 kilo, categorie N2 of N3) en niet voor bestelauto’s of personenauto’s.

Gemeentelijke ontheffing

Leiden kent de volgende ontheffingen:

Dagontheffing

Een dagontheffing wordt verleent per kenteken, telkens voor de duur van één kalenderdag, die begint om 00.00 uur en eindigt 30 uur later om 06:00 de volgende dag.

Langdurige ontheffing

  • Ontheffing in verband met de levertijd van een emissieloos voertuig: wordt verleent voor de duur van de levertijd plus één maand.
  • Ontheffing in verband met de continuïteit van een onderneming (hardheidsclausule); wordt maximaal drie keer verleend voor telkens maximaal één jaar.
  • Ontheffing voor het uitvoeren van overheidstaak; voor vrachtauto’s die door of namens de gemeente Leiden worden ingezet voor de uitvoering van een wettelijke taak of een overheidstaak, en die twaalf jaar of jonger zijn.

Landelijke ontheffing

Sommige bijzondere voertuigen hebben een landelijke vrijstelling of ontheffing. Bijvoorbeeld brandweerauto’s en betonmolens. Op de landelijke website over milieuzones kunt u met uw kenteken controleren of u een landelijke ontheffing heeft voor uw voertuig. Voor deze voertuigen wordt een ontheffing verstrekt als voor de periode van drie jaar.