Ontheffing geluidshinder nachtelijke werkzaamheden

Gaat uw bedrijf 's nachts aan het werk? Geeft dat geluidshinder voor omwonenden? Dan hebt u een ontheffing nodig.

Er zijn 2 soorten ontheffingen voor geluidshinder.

  • Op basis van het Bouwbesluit. Hiervoor heeft uw bedrijf een omgevingsvergunning nodig.
  • Op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Hiervoor heeft uw bedrijf geen omgevingsvergunning nodig. Dit geldt vooral voor wegwerkzaamheden zoals asfalteren, onderhoud aan bruggen en slijpen van het spoor.

Voorwaarden

Uw bedrijf:

Wilt u een ontheffing van de geluidsnormen uit het Bouwbesluit? Volg dan de stappen die staan in de omgevingsvergunning als uw bedrijf deze van de gemeente krijgt.