Ontheffing geluidshinder nachtelijke werkzaamheden

Gaat uw bedrijf 's nachts aan het werk? Geeft dat geluidshinder voor omwonenden? Dan hebt u een ontheffing nodig.

Er zijn 2 soorten ontheffingen voor geluidshinder.

Voorwaarden

Uw bedrijf:

  • heeft een omgevingsvergunning voor het sloop- of (ver)bouwwerk. Controleer of dit nodig is via het omgevingsloket.
  • verricht sloopwerk of (ver)bouwwerk tussen 19.00 uur 's avonds en 07.00 uur 's ochtends
  • veroorzaakt met deze werkzaamheden geluidshinder. 

Ontheffing aanvragen op basis van het Bouwbesluit

Wilt u een ontheffing van de geluidsnormen uit het Bouwbesluit? Volg dan de stappen die staan in de omgevingsvergunning als uw bedrijf deze van de gemeente krijgt. 

Ontheffing aanvragen op basis van de APV

Hebt u geen omgevingsvergunning nodig? Vul dan online het onderstaande formulier in.

Ontheffing geluidshinder aanvragen

Naar de balie

Kunt of wilt u dit niet online regelen? Maak dan een afspraak om naar de balie te komen.

Afspraak maken

Neem uw identiteitsbewijs en het bewijs van inschrijving van de Kamer van Koophandel mee naar de afspraak. Bent u als aanvrager niet de eigenaar van het bedrijf? Zorg dan dat u een machtiging van de eigenaar heeft en meeneemt.

U kunt ook bellen voor een afspraak: 14 071.