Taaleis en de bijstand

Wilt u een bijstandsuitkering aanvragen? Dan is het nodig dat u gesprekken in het Nederlands kunt voeren. En dat u eenvoudige teksten kunt schrijven, lezen en begrijpen. Dit is de taaleis.

Wanneer is uw Nederlands goed genoeg?

Volgens de taaleis is uw Nederlands voldoende als:

  • U 8 jaar een opleiding in het Nederlands hebt gevolgd. Bijvoorbeeld basisschool, voortgezet onderwijs (vmbo, mbo, havo, vwo), praktijkonderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs of volwassenenonderwijs.
  • U een inburgeringsdiploma hebt.
  • U een ander document hebt waaruit blijkt dat uw Nederlands goed genoeg is.

Is uw Nederlands nog niet goed?

Kunt u niet laten zien dat uw Nederlands goed genoeg is? Dan doet u een taaltoets. De taaltoets meet hoe goed uw Nederlands is. De toets is gratis.

Is volgens de taaltoets uw Nederlands niet goed? Dan moet u uw Nederlands verbeteren. Hieronder staat hoe u dat kunt doen.