Subsidie Incidentele sportevenementen

Met de subsidie Incidentele sportevenementen kunnen evenementen worden georganiseerd die belangrijk zijn voor het sportleven in Leiden. Ook kan een topsporter of topsportteam uit Leiden met deze subsidie de deelname aan evenementen financieren. Bijvoorbeeld aan internationale kampioenschappen of de Olympische Spelen.

Voorwaarden

De volgende verenigingen en sporters uit Leiden kunnen een subsidie Incidentele sportevenementen aanvragen:

 • Sportverenigingen uit Leiden die zijn aangesloten bij een landelijk erkende bond. Dit is een bond die de belangen van een hele tak van sport vertegenwoordigt en is aangesloten bij NOC*NSF.
 • Koepelorganisaties die meerdere sportverenigingen uit dezelfde sport vertegenwoordigen. Verder is de koepelorganisatie aangesloten bij de landelijke bond van die sport.
 • Topsporters die uitkomen op het hoogste officiële competitieniveau van hun sport.
 • Sporters in een nationale jeugd- of seniorenselectie.
 • Topsportteams die uitkomen op het hoogste officiële competitieniveau van hun sport.

U kunt de subsidie aanvragen voor:

 • amateursportevenementen in Leiden zoals Leidse, nationale of internationale kampioenschappen, jubileumevenementen (bijvoorbeeld bij het 50-jarig bestaan), interlandwedstrijden of andere nationale en internationale toernooien.
 • deelname aan sportevenementen in het buitenland.
 • deelname aan de Olympische Spelen.

Aanvragen

U kunt de subsidie Incidentele sportevenementen aanvragen als sportvereniging of koepelorganisatie met eHerkenning. Als topsporter of topsportteam met DigiD. U vraagt de subsidie minimaal 13 weken voor de start van het evenement aan. Voor de aanvraag zijn de volgende documenten nodig:

 • sluitende begroting met alle inkomsten en uitgaven van het evenement. Om de begroting sluitend te maken, mag u het aangevraagde subsidiebedrag meetellen;
 • bewijs dat uw vereniging lid is van een landelijk erkende bond;
 • bewijs van inschrijving van NOC*NSF of van de Stichting Topsport Leiden (als u een topsporter bent of als u een topsportteam heeft).

Aanvragen in het subsidieloket

U doet uw aanvraag in het subsidieloket. Meer informatie, uitleg en hulp over het subsidieloket vindt u op de pagina informatie over het subsidieloket

Let op: als u subsidie aanvraagt voor uw organisatie, gebruik dan altijd eHerkenning en niet uw persoonlijke DigiD. Zo voorkomt u dat u de subsidie op persoonlijke titel aanvraagt in plaats van namens uw organisatie.

Voor een aanvraag met eHerkenning hebt u niveau 2+ of hoger nodig.

Subsidiebedragen

U kunt maximaal de volgende bedragen aan subsidie krijgen:

 • Als organisatie: € 455 subsidie per evenement voor maximaal 2 evenementen per jaar.
 • Als topsporter: € 455 subsidie per jaar.
 • Als topsportteam: € 908 subsidie per jaar.

Hoelang duurt het?

U krijgt binnen 13 weken een brief waarin staat of u de subsidie krijgt.

Dan kunt u mailen naar subsidie@leiden.nl of bellen naar de gemeente via telefoonnummer 14 071.