Subsidie Maatschappelijke zorg Leidse regio 2025

Bent u een maatschappelijke organisatie in de Leidse regio die activiteiten organiseert? Of wilt u nieuwe activiteiten gaan organiseren voor inwoners die gebruikmaken van maatschappelijke zorg? Dan kunt u de subsidie Maatschappelijke zorg Leidse regio 2025 aanvragen. Maatschappelijke zorg zijn voorzieningen op het gebied van beschermd wonen en de maatschappelijke opvang in de Leidse regio.

Deze subsidie is er voor bestaande initiatieven en voor nieuwe initiatieven.

Bestaand initiatief

Organiseert u al activiteiten in de Leidse regio? Kijk of u in aanmerking komt voor de subsidie voor bestaande initiatieven.

Voorwaarden

  • U bent een maatschappelijke organisatie in de Leidse regio (Oegstgeest, Leiderdorp, Zoeterwoude, Voorschoten en Leiden. Leiden is de centrumgemeente);
  • U voert al activiteiten uit in de Leidse regio in 2024;
  • U ontvangt al subsidie vanuit de centrumregeling Samenwerkingsovereenkomst Maatschappelijke Zorg Leidse regio 2024;
  • Uw activiteiten dragen bij aan de verandering van de maatschappelijke zorg in de Leidse regio.

Weigeringsgronden

Uw voorgestelde activiteiten scoren minder dan 20 punten in het beoordelingsformulier voor categorie A: bestaande initiatieven.  

Nieuw initiatief

Hebt u een nieuw initiatief voor activiteiten in de Leidse regio? Kijk of u in aanmerking komt voor een eenmalige subsidie.

Voorwaarden

  • U bent een maatschappelijke organisatie in de Leidse regio (Oegstgeest, Leiderdorp, Zoeterwoude, Voorschoten en Leiden. Leiden is de centrumgemeente);
  • Uw initiatief is opzichzelfstaand;
  • Uw initiatief geeft uitvoering aan het programmaplan ‘Alle inwoners horen erbij’ en draagt bij aan de verandering van de maatschappelijke zorg Leidse regio.

Weigeringsgronden

  • U ontvangt voor uw activiteiten al subsidie vanuit andere subsidieregelingen van de Leidse regiogemeenten.
  • Uw voorgestelde activiteiten scoren minder dan 20 punten in het beoordelingsformulier voor categorie B: nieuwe initiatieven.

Aanvragen

Bestaand initiatief

Organiseert u al activiteiten in de Leidse regio in 2024? U kunt een aanvraag indienen voor 1 juli voorafgaand aan het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft.

Deze subsidieaanvraag kan door één of meerdere maatschappelijke organisaties gezamenlijk worden ingediend. De organisatie die de aanvraag doet is penvoerder.

Nieuw initiatief

Wilt u nieuwe activiteiten gaan organiseren in de Leidse regio? Dien vanaf 1 oktober 2024 uw aanvraag in. Doe dit uiterlijk 13 weken voordat u gaat starten met de activiteiten in 2025.

Aanvragen in het subsidieloket

U doet uw aanvraag in het subsidieloket. Als u op de knop aanvragen klikt, komt u automatisch in het subsidieloket waar u kunt inloggen met DigiD of eHerkenning. U komt daarna meteen bij het goede formulier. Meer informatie, uitleg en hulp over het subsidieloket vindt u op  de pagina informatie over het subsidieloket

Subsidiebedrag

U kunt voor een bestaand initiatief maximaal € 2.500.000 aanvragen.

U kunt voor een nieuw initiatief maximaal € 200.000 aanvragen.

Hoelang duurt het?

Subsidieaanvraag bestaand initiatief

U ontvangt voor 31 december een brief van de gemeente waarin staat of u de subsidie krijgt.

Subsidieaanvraag nieuw initiatief

U ontvangt (na 1 oktober 2024) binnen 13 weken een brief van de gemeente waarin staat of u de subsidie krijgt.

Verantwoording afleggen

Na het uitvoeren van de activiteiten waarvoor u subsidie hebt ontvangen, moet u hierover verantwoording afleggen.

Stuur een e-mail naar subsidie@leiden.nl of bel de gemeente via telefoonnummer 14 071.