Subsidie Bejaarden­sociëteiten

Organiseert uw vrijwilligersorganisatie regelmatig activiteiten voor ouderen? Dan kunt u gebruikmaken van de subsidie Bejaardensociëteiten.

Deze subsidie bestaat uit 2 delen. U kunt een aanvraag doen voor een waarderingssubsidie en voor een incidentele subsidie. De waarderingssubsidie is bedoeld voor de kosten van de organisatie. De incidentele subsidie is bedoeld voor de kosten van een activiteit.

Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden gelden zowel voor de waarderings- als de incidentele subsidie:

 • Uw organisatie is een vrijwilligersorganisatie. Bij een vrijwilligersorganisatie organiseren vrijwilligers de meeste activiteiten. Winst maken is geen doel van een vrijwilligersorganisatie.
 • Uw organisatie zorgt regelmatig voor ontmoetingsmogelijkheden voor ouderen die vooral uit Leiden komen.

Aanvullende voorwaarden incidentele subsidie

 • De activiteit is voor ouderen.
 • Uw organisatie krijgt voor de activiteit geen andere subsidie van de gemeente.
 • Uw activiteit heeft niet met godsdienst te maken zoals Pasen, Poerim of het Suikerfeest.

Aanvragen

U kunt deze subsidie als bejaardensociëteit aanvragen met eHerkenning (niveau 2+).

Vraag de waarderingssubsidie vóór 1 maart aan. Vraag de incidentele subsidie 2 maanden voor het begin van de activiteit aan. U kunt de incidentele subsidie voor maximaal 3 activiteiten per jaar aanvragen.

Lever voor de aanvraag van de waarderingssubsidie de volgende overzichten aan:

 • activiteiten waarvoor u subsidie aanvraagt
 • het verwachte aantal deelnemers aan de activiteiten
 • locatie(s) waar de activiteiten plaatsvinden
 • kosten en inkomsten van de organisatie van het vorige kalenderjaar. Dit is alleen nodig als u voor de eerste keer deze subsidie aanvraagt.

Lever voor de aanvraag van de incidentele subsidie de volgende gegevens aan:

 • omschrijving van activiteit waarvoor u subsidie aanvraagt
 • het verwachte aantal deelnemers aan de activiteit.
 • kosten van de activiteit

Aanvragen in het subsidieloket

U doet uw aanvraag in het subsidieloket. Als u op de knop aanvragen klikt, komt u automatisch in het subsidieloket waar u kunt inloggen met DigiD of eHerkenning. U komt daarna meteen bij het goede formulier. Meer informatie, uitleg en hulp over het subsidieloket vindt u op de pagina informatie over het subsidieloket

Subsidiebedrag

 • Voor de waarderingssubsidie: maximaal € 300 per jaar.
 • Voor een incidentele subsidie voor activiteiten met maximaal 50 deelnemers: maximaal € 160 per jaar per activiteit.
 • Voor een incidentele subsidie voor activiteiten met meer dan 50 deelnemers: maximaal € 275 per activiteit.

Hoelang duurt het?

U krijgt van de gemeente binnen 13 weken een brief waarin staat of u de subsidie krijgt.

Verantwoording afleggen

Na het uitvoeren van de activiteiten waarvoor u subsidie hebt ontvangen, moet u hierover verantwoording afleggen.

Stuur een e-mail naar subsidie@leiden.nl of bel de gemeente op telefoonnummer 14 071.