Subsidie Voortijdig schoolverlaten

Om het behalen van een startkwalificatie (minimaal diploma mbo-2) te stimuleren, of jongeren zonder startkwalificatie naar school of aan het werk te krijgen, kunnen organisaties in het voortgezet onderwijs en het mbo de subsidie Voortijdig schoolverlaters aanvragen.

Ook organisaties die aantoonbaar met het voortgezet onderwijs en het mbo samenwerken kunnen de subsidie aanvragen.

Voorwaarden

 • De doelgroep van de activiteiten bestaat uit jongeren onder de 27 jaar die hoofdzakelijk uit Leiden komen.
 • De activiteiten zijn aanvullend op de activiteiten die al in het kader van het regionale programma en/of de regionale kostendeling worden uitgevoerd en bekostigd.
 • De activiteiten zijn bewezen effectief of hebben een vernieuwend karakter.

De subsidie wordt geweigerd als de geplande activiteiten:

 • Overlappen met activiteiten die door de Sterke Sociale Basis worden uitgevoerd.

en als:

 • er onvoldoende samenwerking is met lokale (onderwijs)partners, waaronder die in de Sterke Sociale Basis (indien nodig).

Aanvragen

Doe uw aanvraag uiterlijk 13 weken voor de start van de activiteiten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd.
In het aanvraagformulier wordt gevraagd om de volgende informatie toe te voegen:

 • Een beschrijving van de activiteiten (met planning) waarvoor u de subsidie aanvraagt.
 • Een overzicht van de doelen en resultaten waaraan de activiteiten bijdragen, plus een uitleg hóe de activiteiten daaraan bijdragen.
 • Een begroting met inkomsten en uitgaven van de activiteit waarvoor u de subsidie aanvraagt, met een dekkingsplan. De begroting bevat ook informatie over bij anderen aangevraagde subsidies of vergoedingen en de huidige status daarvan.
 • Een omschrijving van de doelgroep
 • Een toelichting op de bewezen effectiviteit van de activiteit en/of het vernieuwende karakter van de activiteit.
 • Een beschrijving van de samenwerking met andere (lokale) organisaties en van de manier waarop gebruik wordt gemaakt van de bestaande voorzieningen.

Voor de aanvraag hebt u eHerkenning niveau 2+ of hoger nodig.

Aanvragen in het subsidieloket

U doet uw aanvraag in het subsidieloket. Als u op de knop aanvragen klikt, komt u automatisch in het subsidieloket waar u kunt inloggen met DigiD of eHerkenning. U komt daarna meteen bij het goede formulier. Meer informatie, uitleg en hulp over het subsidieloket vindt u op  de pagina informatie over het subsidieloket

Hoelang duurt het?

In december krijgt u van de gemeente een brief waarin staat of u de subsidie krijgt of niet krijgt. Dit gebeurt pas in december omdat de aangevraagde subsidies pas definitief gemaakt kunnen worden na de vaststelling van de begroting door de gemeenteraad (in november).

Verantwoording afleggen

Na het uitvoeren van de activiteiten waarvoor u subsidie hebt ontvangen, moet u hierover verantwoording afleggen.