Subsidie Inzet brugfunctionaris Leiden

De subsidie Inzet brugfunctionaris ondersteunt scholen in het primair (speciaal) onderwijs in Leiden financieel bij het aanstellen van een brugfunctionaris. Deze subsidie is voor de schooljaren 2024-2025 en 2025-2026.

Het gaat om scholen waarbij er extra inspanning nodig is om te zorgen voor gelijke kansen voor alle leerlingen. De brugfunctionaris biedt laagdrempelige hulp en wijst ouders de weg naar gemeentelijke regelingen en ondersteuning bij zorgvragen.

Deze subsidieregeling draagt bij aan de uitvoering van de Leidse Visie Gelijke Kansen 2023.

Voorwaarden

  • Het gaat om een school in het primair (speciaal) onderwijs;
  • U hebt de rijkssubsidie Brugfunctionaris aangevraagd;
  • De brugfunctionaris die u werft voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen zoals opgenomen in de regeling.

Weigeringsgronden

  • De rijkssubsidie Brugfunctionaris is toegekend.

Aanvragen

U kunt een aanvraag indienen voor 1 juni 2024.

De aanvraag is voor de schooljaren 2024-2025 en 2025-2026. Vul bij uw aanvraag in het subsidieloket subsidiejaar 2024 in.

Aanvragen in het subsidieloket

U doet uw aanvraag in het subsidieloket. Als u op de knop aanvragen klikt, komt u automatisch in het subsidieloket waar u kunt inloggen met DigiD of eHerkenning. U komt daarna meteen bij het goede formulier. Meer informatie, uitleg en hulp over het subsidieloket vindt u op  de pagina informatie over het subsidieloket

Subsidiebedrag

U kunt maximaal € 80.000 aanvragen.

Hoelang duurt het?

Binnen 13 weken na verloop van de aanvraagtermijn ontvangt u een brief waarin staat of u de subsidie krijgt.

Verantwoording afleggen

Na het uitvoeren van de activiteiten waarvoor u subsidie hebt ontvangen, moet u hierover verantwoording afleggen.

Kijk voor meer informatie in het Verantwoordings- en controleprotocol.

Stuur een e-mail naar subsidie@leiden.nl of bel de gemeente via telefoonnummer 14 071.