Conciërgesubsidie

De conciërgesubsidie ondersteunt basisscholen in Leiden financieel bij het aanstellen van conciërges. Ook wil de gemeente met deze subsidie stimuleren dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk kunnen als conciërge.

Voorwaarden

Aanvragen

U kunt deze subsidie aanvragen met eHerkenning als schoolbestuur van een basisschool. Hiervoor hebt u eHerkenning niveau 2+ of hoger nodig.
U vraagt deze subsidie voor 1 december aan in het jaar voorafgaande aan het subsidiejaar. Voor de aanvraag hebt u de volgende gegevens nodig:

  • aantal fte waarvoor u subsidie aanvraagt
  • kalenderjaar waarvoor u subsidie aanvraagt

Aanvragen in het subsidieloket

U doet uw aanvraag in het subsidieloket. Als u op de knop aanvragen klikt, komt u automatisch in het subsidieloket waar u kunt inloggen met DigiD of eHerkenning. U komt daarna meteen bij het goede formulier. Meer informatie, uitleg en hulp over het subsidieloket vindt u op de pagina informatie over het subsidieloket

Hoogte subsidiebedrag

Op basis van een vast bedrag per jaar per fte bepaalt de gemeente jaarlijks de hoogte van het bedrag dat uw school krijgt.

Hoelang duurt het?

U krijgt binnen 13 weken een brief waarin staat of u de subsidie krijgt.

Verantwoording afleggen

U moet verantwoording afleggen voor de subsidie die u hebt ontvangen.

Meer informatie

Stuur een e-mail naar subsidie@leiden.nl of bel de gemeente Leiden op het telefoonnummer 14 071.