Subsidie internationale taalklassen

Met de subsidie internationale taalklassen vraagt u als ondersteuning aan voor extra taalonderwijs voor nieuwkomerskinderen in het basisonderwijs. Met deze aanvullende subsidie wil de gemeente ervoor zorgen dat alle kinderen in Leiden gelijke kansen krijgen in het onderwijs

Voorwaarden

  • U bent een schoolbestuur van een basisschool in Leiden
  • U kunt aantonen dat de rijksbekostiging voor nieuwkomersonderwijs niet dekkend is
  • de leerlingen uit uw internationale taalklas krijgen minstens 930 uur les per schooljaar
  • de internationale taalklas zorgt niet voor ruimte of lokalen tekort
  • U bent als schoolbestuur bereid om, indien nodig, minimaal drie achtereenvolgende schooljaren een internationale taalklas vorm te geven