Subsidie Impuls jongerencultuur

Hebt u een plan waarmee jongeren in Leiden deel kunnen nemen aan cultuur of zelf cultuur kunnen maken? En werkt u aantoonbaar samen met een partner binnen of buiten de culturele sector in Leiden? Vraag dan de subsidie Impuls Jongerencultuur aan. De gemeente ondersteunt met deze subsidie activiteiten die cultuurparticipatie van jongeren bevorderen. Deze regeling loopt tot en met 2024.

De focus ligt op jongeren tussen de 13 en 27 jaar oud.

 Voorwaarden

  • De activiteiten geven jongeren de gelegenheid actief of passief deel te nemen aan cultuur;
  • De activiteiten vinden plaats in Leiden in 2023 en/of 2024; 

Aanvullend moeten de activiteiten voldoen aan één of meer van de volgende criteria:

  • dragen aantoonbaar bij aan het welzijn van jongeren;
  • zijn inclusief en betrekken en/of verbinden verschillende groepen jongeren in Leiden;
  • worden  georganiseerd door jongeren of betrekken jongeren bij de organisatie;
  • dragen bij aan het bestaan van repetitieruimtes, broedplaatsen, creatieve hubs en/of andere plekken in Leiden. Waar jongeren zich organiseren om nieuwe vormen van cultuur te maken.

Weigeringsgrond

  • Als uw activiteiten niet voldoet aan de voorwaarden, eisen en criteria uit deze regeling;
  • Als de financiële middelen van de aanvrager, inclusief de aangevraagde subsidie, onvoldoende lijken om de activiteiten uit te voeren;
  • Als het project op inhoud en/of kwaliteit te weinig verschilt van reguliere activiteiten waarvoor de aanvrager al subsidie ontvangt. Of met de gemeente Leiden al subsidieafspraken heeft;
  • Als de activiteiten reguliere lespraktijken betreft. Met reguliere lespraktijken bedoelen we structurele kunst en cultuur lessen zoals reguliere muziek- of dansles.

Bekijk de hele regeling onderaan deze pagina onder wetten en regels.