Overige subsidies

De gemeente Leiden heeft een Algemene Subsidieverordening (ASV) waarin staat welke activiteiten subsidie kunnen krijgen en aan welke algemene spelregels de activiteiten moeten voldoen. Daarnaast zijn er extra afzonderlijke subsidieregelingen met aanvullende spelregels.

Een subsidieregeling is een door het college vastgesteld besluit voor een bepaalde groep subsidies en bedoeld om een bepaalde activiteit aan te moedigen.

Belangrijkste voorwaarden

  • Uw activiteiten zijn gericht op de gemeente of op de burgers van Leiden.
  • U hebt onvoldoende geld of krijgt onvoldoende geld van anderen om uw activiteiten uit te kunnen voeren.
  • U stemt uw activiteiten af met de activiteiten van instellingen in het veld of u bent van plan samen te werken met instellingen in het veld.

U kunt alle voorwaarden teruglezen in de Algemene Subsidieverordening Gemeente Leiden.

Aanvragen

U kunt subsidie met eHerkenning aanvragen als organisatie of met DigiD als inwoner van Leiden. U vraagt een jaarlijkse subsidie voor 1 juli aan als u de subsidie het volgende jaar wilt gebruiken. Het hele jaar door kunt u een eenmalige subsidie voor een project aanvragen.

Voor een aanvraag met eHerkenning hebt u niveau 2+ of hoger nodig.

Bij de aanvraag wordt om de volgende documenten gevraagd:

  • Een activiteitenplan voor de activiteiten waarvoor u subsidie aanvraagt.
  • Een overzicht met doelen en resultaten van de activiteiten.
  • Een begroting met alle inkomsten en uitgaven van de activiteit(en) waarvoor u subsidie aanvraagt.
  • Een dekkingsplan met een overzicht van de bijdragen die u bij andere organisaties aanvroeg voor dezelfde activiteit(en). Hierin zet u bij welke organisatie u een bijdrage vroeg, welk bedrag u aanvroeg en wat de stand van zaken is van de aanvraag.

Vraagt u als organisatie voor de eerste keer een jaarlijkse subsidie aan? Stuur dan ook een exemplaar van de oprichtingsakte van uw organisatie, de statuten, het jaarverslag, de jaarrekening en de balans van vorig jaar als bijlagen mee.

Aanvragen in het subsidieloket

U doet uw aanvraag in het subsidieloket. Als u op de knop aanvragen klikt, komt u automatisch in het subsidieloket. Hier kunt u inloggen met DigiD of eHerkenning. U komt daarna meteen bij het goede formulier. Meer informatie, uitleg en hulp over het subsidieloket vindt u op de pagina informatie over het subsidieloket

Let op: Als u subsidie aanvraagt voor uw organisatie, gebruik dan altijd eHerkenning en niet uw persoonlijke DigiD. Zo voorkomt u dat u de subsidie op persoonlijke titel aanvraagt in plaats van namens uw organisatie.

Hoelang duurt het?

U krijgt bij een jaarlijkse subsidie voor 31 december een brief van de gemeente waarin staat of u de subsidie krijgt. Dit heeft te maken met de vaststelling van de begroting door de gemeenteraad. Die vindt plaats in november. Vraagt u maar 1 keer subsidie voor een project aan? Dan krijgt u binnen 13 weken een brief van de gemeente.

Verantwoording afleggen

Bij subsidies boven € 5.000 moet u, na het uitvoeren van de activiteiten waarvoor u subsidie hebt ontvangen, verantwoording afleggen over wat u hebt gedaan.

Kijk voor meer informatie in het Verantwoordings- en controleprotocol.

U kunt een e-mail sturen naar subsidie@leiden.nl of bel de gemeente via telefoonnummer 14 071.