Teruggave belastingen en heffingen

Gaat u verhuizen naar een andere gemeente? En hebt u alle gemeentelijke belastingen en heffingen voor dit jaar al betaald? Dan kunt u (een deel van) de betaalde afvalstoffenheffing en rioolheffing terugkrijgen.

Voorwaarden

U schrijft u in de Basisregistratie Personen (BRP) van uw nieuwe woonplaats in. U krijgt dan automatisch al betaalde gemeentelijke belastingen en heffingen terug.

Verhuizing binnen Leiden

Gaat u verhuizen maar blijft u in de gemeente Leiden wonen? Dan krijgt u de betaalde afvalstoffenheffing en rioolheffing niet terug. U neemt de belastingaanslagen dan mee van uw oude adres naar uw nieuwe adres.

Verhuizing naar verzorgings- of verpleeghuis

Verhuist u naar een verzorgings- of verpleeghuis? Of gaat u bij iemand inwonen? Dan krijgt u (een deel) van al betaalde afvalstoffenheffing en rioolheffing terug.