Teruggave belastingen en heffingen

Gaat u verhuizen naar een andere gemeente? En hebt u alle gemeentelijke belastingen en heffingen voor dit jaar al betaald? Dan kunt u (een deel van) de betaalde afvalstoffenheffing en rioolheffing terugkrijgen.

Voorwaarden

Gaat u verhuizen maar blijft u in de gemeente Leiden wonen? Dan krijgt u de betaalde afvalstoffenheffing en rioolheffing niet terug. U neemt de belastingaanslagen dan mee van uw oude adres naar uw nieuwe adres.

Verhuist u naar een verzorgings- of verpleegtehuis, of wordt u inwonend? Dan krijgt u (een deel) van al betaalde afvalstoffenheffing en rioolheffing wel terug.