Onroerendezaakbelasting (OZB) en waardering onroerende zaken (WOZ)

Bent u de eigenaar van een woning, (bedrijfs)pand of (bouw)grond? Dan betaalt u onroerendezaakbelasting (OZB) aan de gemeente. De gemeente stelt de waarde van uw woning, (bedrijfs)pand of (bouw)grond elk jaar opnieuw vast. Dit is de waarde van onroerende zaken (WOZ-waarde). 

Bent u het niet eens met de vastgestelde waarde van uw woning, pand of grond? Of met de opgelegde belasting? Dan kunt u bezwaar maken.

De hoogte van de OZB is afhankelijk van 2 zaken:

  • de waarde van uw pand of woning
  • de gemeentelijke tarieven

De Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR)  stelt de waarde van uw pand of grond elk jaar vast. Daarvoor doet de BSGR een taxatie. Dit is de waardering onroerende zaken (WOZ). Hiervan krijgt u elk jaar een bericht (WOZ-beschikking). U kunt het taxatieverslag bekijken via MijnBSGR. Hiervoor hebt u DigiD nodig. In het taxatieverslag staat hoe de BSGR de waarde van uw pand of grond heeft bepaald.

Berekening OZB

De BSGR gaat bij het vaststellen van de WOZ uit van de situatie per 1 januari van het voorafgaande jaar. Dit is de waardepeildatum. Verhuist u later in het jaar? Dan betaalt u toch voor het hele jaar OZB. De waarde van uw woning (WOZ) is het uitgangspunt voor de berekening van de OZB die u betaalt.

De gemeente Leiden bepaalt de OZB-tarieven. De gemeente koppelt het tarief aan de waarde van uw woning of pand. Daarmee bepaalt de gemeente ieder jaar de OZB. Hiervan krijgt u een aanslag.

Op de website van de BSGR staan de actuele OZB-tarieven.