Onroerendezaakbelasting (OZB) en waardering onroerende zaken (WOZ)

Bent u de eigenaar van een woning, (bedrijfs)pand of (bouw)grond? Dan betaalt u onroerendezaakbelasting (OZB) aan de gemeente. De Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland stelt de waarde van uw woning, (bedrijfs)pand of (bouw)grond elk jaar opnieuw vast. Dit is de waarde van onroerende zaken (WOZ-waarde). 

Bent u het niet eens met de vastgestelde waarde van uw woning, pand of grond? Of met de opgelegde belasting? Dan kunt u bezwaar maken.

De hoogte van de OZB is afhankelijk van 2 zaken:

  • De waarde van uw pand of woning.
  • De gemeentelijke tarieven.

De Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR)  stelt de waarde van uw pand of grond elk jaar vast. Daarvoor doet de BSGR een taxatie. Dit is de waardering onroerende zaken (WOZ). Hiervan krijgt u elk jaar een bericht (WOZ-beschikking). U kunt het taxatieverslag bekijken via MijnBSGR. Hiervoor hebt u DigiD nodig. In het taxatieverslag staat hoe de BSGR de waarde van uw woning, pand of grond heeft bepaald.

Via de website van de Rijksoverheid wozwaardeloket.nl kunt u gratis de WOZ-waarde van uw woning en andere woningen opvragen.

Berekening OZB

De BSGR gaat bij het vaststellen van de WOZ uit van de situatie per 1 januari van het voorafgaande jaar. Dit is de waardepeildatum. De waarde van uw woning (WOZ) is het uitgangspunt voor de berekening van de OZB die u betaalt. Verhuist u later in het jaar? Dan betaalt u toch voor het hele jaar OZB. Maar bij de overdracht van de woning of het pand verrekent de notaris het teveel betaalde bedrag.

De gemeente Leiden bepaalt de OZB-tarieven. De gemeente koppelt het tarief aan de waarde van uw woning of pand. Daarmee bepaalt de gemeente ieder jaar de OZB. Hiervan krijgt u een aanslag.

Op de website van de BSGR staan de actuele OZB-tarieven.