Onroerendezaakbelasting (ozb) en waardering onroerende zaken (WOZ)

Bent u de eigenaar van een woning, (bedrijfs)pand of (bouw)grond? Dan moet u onroerendezaakbelasting (ozb) betalen aan de gemeente. De waarde van uw woning, (bedrijfs)pand of (bouw)grond wordt elk jaar opnieuw vastgesteld (WOZ). 

Bent u het niet eens met de vastgestelde waarde van uw woning, pand of grond? Of met de opgelegde belasting? Dan kunt u bezwaar maken.

Voorwaarden

Hoeveel ozb u moet betalen is afhankelijk van 2 zaken:

  • waarde van uw pand of woning
  • gemeentelijke tarieven

De Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR)  stelt de waarde van uw pand elk jaar vast (taxatie). Dit is de waardering onroerende zaken (WOZ). Hiervan krijgt u elk jaar een bericht (WOZ-beschikking). U kunt het taxatieverslag bekijken via de MijnBSGR.

Hiervoor heeft u  DigiD  nodig. Met het taxatieverslag kunt u bepalen of de waarde goed is bepaald.

Berekening ozb

De BSGR gaat bij het vaststellen van de WOZ uit van de situatie per 1 januari: de waardepeildatum. Verhuist u later in het jaar? Dan moet u toch voor het hele jaar ozb betalen. De waarde van uw woning (WOZ) is het uitgangspunt voor de berekening van de ozb die u moet betalen.

De gemeente Leiden bepaalt de ozb-tarieven. Het tarief wordt gekoppeld aan de waarde van uw woning of pand. Daarmee wordt ieder jaar de ozb bepaald. Hiervan krijgt u een aanslag.

Op de website van de BSGR staan de actuele ozb-tarieven.