Erfpacht

Hebt u bij uw woning of pand grond in erfpacht? Dan is de grond eigendom van de gemeente. U betaalt rente over de grondwaarde. Deze rente noemen we canon.

De gemeente berekent een rentepercentage over de grondwaarde. Dit is de canon. De canon staat voor een bepaalde periode vast. U kunt de canon op 2 manieren betalen:

  • U betaalt de canon in 2 halfjaarlijkse termijnen aan de gemeente.
  • U koopt de canon voor 75 jaar af. Het bedrag van de afkoop is gelijk aan de grondwaarde.

De canon is aftrekbaar van de belasting, de afkoopsom niet.

Erfpacht is een zakelijk recht en ligt eeuwigdurend vast.

Wilt u informatie over het kopen of verkopen van grond waarover u erfpacht betaalt? Of wilt u informatie aanvragen over het aanpassen van de waarde van de grond? Gebruik dan het contactformulier erfpacht.