Erfpacht

Erfpacht betekent dat de grond die bij een woning of pand hoort, eigendom blijft van de gemeente. Eigenaren, van wie de woning of het bedrijf op erfpachtgrond staat, betalen rente (canon) over de grondwaarde.

Canon is een rentepercentage dat wordt berekend over de grondwaarde en staat voor een bepaalde periode vast. U betaalt de canon in 2 halfjaarlijkse termijnen aan de gemeente of u koopt de canon voor 75 jaar af. Het bedrag van de afkoop is gelijk aan de grondwaarde. De canon is aftrekbaar van de belasting, de afkoopsom niet.

Erfpacht is een zakelijk recht en wordt eeuwigdurend gevestigd.

Wilt u contact met de gemeente Leiden over erfpacht? Gebruik dan het contactformulier erfpacht.