Rijbewijs online verlengen

U kunt online uw rijbewijs verlengen of een extra categorie toevoegen. Dit doet u via de de website van de Rijksdienst voor Wegverkeer (RDW). Bekijk hier hoe het werkt en wat het kost.

Voorwaarden

  • U woont in Leiden en staat hier in­ge­schre­ven in de Ba­sis­re­gi­stra­tie Per­so­nen (BRP).
  • U wilt uw hui­di­ge rij­be­wijs ver­len­gen of u wilt een ex­tra ca­te­go­rie toevoegen aan uw rij­be­wijs.
  • U hebt de ID-check toegevoegd aan de DigiD app. Hiervoor hebt u een Android smartphone versie 7.0 of hoger of een iPhone 7 of hoger met iOS versie 13.2 of hoger nodig. Een handig stappenplan om dit toe te voegen aan uw DigiD-app vindt u op de website van DigiD. op de website van DigiD.
  • U hebt een gel­dig Ne­der­lands(e) pas­poort of rij­be­wijs of ID-kaart met een chip. (Alle pas­poor­ten en ID-kaar­ten heb­ben een chip. Al­leen rij­be­wij­zen uit­ge­ge­ven na 14 no­vem­ber 2014 heb­ben een chip.)
  • Bent u uw rij­be­wijs kwijt of is het ge­sto­len? Dan is on­li­ne ver­len­gen niet mo­ge­lijk.

Voldoet u niet aan alle voorwaarden, dan kunt u uw rijbewijs niet online verlengen. Maak dan een afspraak om naar de balie te komen om uw rijbewijs te verlengen .

Hoe online te verlengen

  1. U laat een pas­fo­to ma­ken bij een fo­to­graaf die er­kend is door de RDW. De pasfoto moet voldoen aan de pasfoto-eisen.
  2. U gaat naar de web­si­te van de RDW en vraagt on­li­ne uw rij­be­wijs aan.

Kosten

U betaalt het rijbewijs bij de online aanvraag: € 51,10 exclusief de pasfoto. Een spoedaanvraag is niet mogelijk via de site van de RDW. Kijk daarvoor op de pagina rijbewijs aanvragen.

Rijbewijs ophalen

U krijgt een email van het RDW waarin staat wanneer uw rijbewijs opgehaald kan worden bij het Stadskantoor in Leiden. Bel 14071 om een ophaalafspraak te maken. Dan hoeft u nooit lang te wachten. U moet zich identificeren aan de balie.

Verlies of diefstal van uw rijbewijs kunt u 24 uur per dag melden via de website van de Rijksdienst voor Wegverkeer (RDW). Uw rijbewijs staat dan direct landelijk als vermist geregistreerd. Meld verlies of diefstal van uw rijbewijs Lukt het niet om uw vermissing via de site van de RDW te melden maak dan een afspraak bij het Stadskantoor. Bij het vervangen van een rijbewijs na diefstal of verlies kan de normale levertijd van 5 werkdagen niet gegarandeerd worden.

Om een voertuig te mogen besturen waarvoor een rijbewijs verplicht is, moet u medisch geschikt zijn. Op de website van Dienst Wegverkeer vindt u informatie hierover. Ook kunt u op die website de verschillende gezondheidsverklaringen aanvragen. Bijvoorbeeld de Eigen Verklaring voor 75+-ers of de Verklaring van Geschiktheid (VvG). Overige informatie over het rijbewijs.