Fout in de Basisregistratie Personen (BRP) doorgeven

Kloppen uw gegevens in de Basisregistratie Personen (BRP) niet? Dan kan de gemeente Leiden dit onderzoeken en aanpassen. Als dat gebeurt, krijgt u daar bericht over. U kunt ook zelf controleren of uw gegevens in het BRP kloppen. Als dat niet zo is, kan de gemeente ze aanpassen.

Een onderzoek naar gegevens in de BRP kan bijvoorbeeld gestart worden als een instantie of een nieuwe bewoner meldt dat iemand niet meer op het adres woont waarop hij is ingeschreven.

Onderzoek

Doet de gemeente een onderzoek naar uw gegevens in de BRP? Dan gaat dat op deze manier:

  • De gemeente vermeldt bij uw gegevens in de BRP dat er een onderzoek is gestart. Ook de datum van het begin van het onderzoek wordt vermeld. Deze gegevens blijven staan zolang het onderzoek loopt.
  • De gemeente probeert duidelijkheid te krijgen over de gegevens. Bijvoorbeeld door informatie op te vragen om bewijsmateriaal te verzamelen. Of om u te vragen bewijsmateriaal te geven. Gaat het om een onderzoek naar iemands nationaliteit? Dan kan er ook informatie worden opgevraagd bij een buitenlandse ambassade of consulaat.

Als het is uitgezocht, wordt het onderzoek afgesloten. Als het nodig is, worden uw gegevens in de BRP aangepast. U krijgt een brief van de gemeente waarin staat wat de aanpassingen zijn. Bent u het niet eens met de aanpassingen? Dan kunt u bezwaar maken.

Gegevens controleren

U moet er zelf voor zorgen dat uw gegevens in de BRP kloppen. Controleer deze online via MijnOverheid. Hiervoor logt u eerst in met uw DigiD. Klik daarna op ‘Persoonlijke gegevens’, bovenaan de pagina. Onder het kopje BRP kunt u uw gegevens inzien.

Afspraak maken

Maak telefonisch een afspraak met de gemeente Leiden: 14 071 als u gegevens in de BRP wilt laten aanpassen. Meld u daarna op de afgesproken tijd bij het Stadskantoor.  

Meenemen

Neem naar uw afspraak met de gemeente Leiden de volgende documenten mee:

  • identiteitsbewijs
  • bent u eigenaar van het pand: eigendomsbewijs, zoals een koopakte
  • andere documenten waarmee u kunt bewijzen dat uw gegevens in de BRP niet kloppen.