Rijbewijs online verlengen

U kunt online uw rijbewijs verlengen of een extra categorie toevoegen. Dit doet u via de de website van de Rijksdienst voor Wegverkeer (RDW). Bekijk hier hoe het werkt en wat het kost.

Voorwaarden

  • U woont in Leiden en staat hier in­ge­schre­ven in de Ba­sis­re­gi­stra­tie Per­so­nen (BRP).
  • U wilt uw hui­di­ge rij­be­wijs ver­len­gen of u wilt een ex­tra ca­te­go­rie toevoegen aan uw rij­be­wijs.
  • U hebt de ID-check toegevoegd aan de DigiD app. Hiervoor hebt u een Android smartphone versie 7.0 of hoger of een iPhone 7 of hoger met iOS versie 13.2 of hoger nodig. Een handig stappenplan om dit toe te voegen aan uw DigiD-app vindt u op de website van DigiD
  • U hebt een gel­dig Ne­der­lands(e) pas­poort of rij­be­wijs of ID-kaart met een chip. (Alle pas­poor­ten en ID-kaar­ten heb­ben een chip. Al­leen rij­be­wij­zen uit­ge­ge­ven na 14 no­vem­ber 2014 heb­ben een chip.)
  • Bent u uw rij­be­wijs kwijt of is het ge­sto­len? Dan is on­li­ne ver­len­gen niet mo­ge­lijk.

Voldoet u niet aan alle voorwaarden, dan kunt u uw rijbewijs niet online verlengen. Maak dan een afspraak om naar de balie te komen om uw rijbewijs te verlengen .

Hoe online te verlengen

  1. U laat een pas­fo­to ma­ken bij een fo­to­graaf die er­kend is door de RDW. De pasfoto moet voldoen aan de pasfoto-eisen.
  2. U gaat naar de web­si­te van de RDW en vraagt on­li­ne uw rij­be­wijs aan.
  3. U haalt persoonlijk uw nieu­we rij­be­wijs na 2 werkdagen na 13.00 uur op bij het Stadskantoor. U krijgt hierover een mail van de RDW. U moet zich aan de balie identificeren met een paspoort of ID-kaart. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken.