Parkeervergunning voor zorgverleners

Hebt u een praktijk als zelfstandig werkende huisarts, verloskundige of dierenarts? Of werkt u – als zzp’er of in loondienst – bij een professionele (thuis)zorg- of hulpverleningsinstelling? Dan kunt u een digitale zorgparkeervergunning aanvragen. Met deze zorgparkeervergunning kunt u in heel Leiden parkeren op straat. Zo kunt u snel bij uw patiënten zijn.

Voorwaarden

 • Uw praktijk of zorginstelling staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De praktijk hoeft niet in het gebied met betaald parkeren te liggen.
 • Leg uit waarom u de zorgparkeervergunning nodig heeft.

Kraamverzorgers kunnen ook de zorgparkeervergunning aanvragen. 

Op de zorgparkeervergunning kunt u meerdere kentekens toevoegen, maar er kan slechts één kenteken actief staan. Voor dit actieve kenteken is de zorgparkeervergunning dan geldig.

Waar mag ik parkeren?

U mag met een zorgparkeervergunning parkeren in alle gebieden (zone A, B, C1 en C2) waar betaald parkeren geldt. U kunt gebruikmaken van de parkeerplaatsen voor kortparkeren en de vergunninghouderplaatsen. Het maakt hierbij niet uit waar uw praktijk is gevestigd.

U mag met deze vergunning niet parkeren op een autodateparkeerplaats of een parkeerplaats bij een oplaadpunt voor elektrische auto’s.

Betaald parkeren in C2 is gestart op 10 oktober 2023. Zone C3 en C4 volgen juni 2024. Meer informatie vindt u op de projectpagina: www.leiden.nl/uitbreidingbetaaldparkeren.

Aanvragen

Vraag uw zorgparkeervergunning via het e-loket aan. Hiervoor hebt u eHerkenning (niveau 2+) nodig. De vergunning is geldig voor een kwartaal. Na afloop van het kwartaal moet de vergunning verlengd worden door opnieuw te betalen. U kunt hiervoor automatische incasso instellen. Bij het aanvragen van een zorgparkeervergunning voegt u de volgende documenten toe:

 • Uittreksel Kamer van Koophandel (niet ouder dan 3 maanden).
 • Een motivatie: leg uit waarom u de zorgparkeervergunning nodig heeft Word-document of Pdf).

U kunt maximaal 5 zorgparkeervergunningen per praktijk krijgen. Als u kunt aantonen dat de praktijk of zorginstelling meer dan 20 werknemers heeft, kan voor elke 10 werknemers boven de 20, 1 extra zorgparkeervergunning verstrekt worden, tot een maximum van 23 stuks. De gemeente beoordeelt uw aanvraag. Als u de vergunning krijgt toegewezen, betaalt u online via iDEAL. Na betaling gaat de zorgparkeervergunning direct in. Na de aanvraag krijgt u direct per e-mail een besluit met hierin een meldnummer en pincode. Hiermee meldt u kentekens aan en af. Zo kunt u de zorgparkeervergunning laten gebruiken door diverse medewerkers. U vindt het meldnummer en de pincode ook terug in het e-loket. U ontvangt een bericht als uw zorgparkeervergunning verloopt. U kunt de zorgparkeervergunning online verlengen en wijzigingen doorgeven. Hiervoor hebt u eHerkenning (niveau 2+) nodig. U krijgt geen papieren vergunning, maar vult online het kenteken in van de auto waarvoor u de vergunning gebruikt. Parkeercontroleurs scannen het kenteken en weten zo dat voor de auto een zorgparkeervergunning wordt gebruikt.

Naar de balie

Kunt of wilt u dit niet online regelen? Maak dan een afspraak om naar de balie te komen.

U kunt ook bellen voor een afspraak: 14 071, keuze 3.

Meenemen

Neem voor uw afspraak de volgende documenten mee:

 • Uittreksel Kamer van Koophandel (niet ouder dan 3 maanden).
 • Een motivatie: leg uit waarom u de zorgparkeervergunning nodig heeft (Word-document of Pdf).

Kosten

U betaalt € 108 per kwartaal.

 • Wijzigen parkeervergunning online: gratis
 • Wijzigen parkeervergunning aan de balie: € 7,84

U betaalt vanaf de eerste dag van de maand waarin u de vergunning krijgt. Wilt u de zorgparkeervergunning opzeggen? Dan krijgt u uw geld terug voor elke hele maand van de vergunningsperiode die over is.

U ontvangt een brief als uw zorgparkeervergunning verloopt. Verleng de zorgparkeervergunning online. Hiervoor hebt u eHerkenning nodig.

Naar de balie

Kunt of wilt u dit niet online regelen? Maak dan een afspraak om naar de balie te komen. Neem uw identiteitsbewijs mee en (indien nodig) een machtiging van de directeur van de praktijk of zorginstelling. U kunt ook bellen voor een afspraak: 14 071, keuze 3.

U kunt uw gegevens online wijzigen. Hiervoor hebt u eHerkenning nodig. Voeg de nieuwe documenten toe die bij uw wijziging horen.

Naar de balie

Kunt of wilt u dit niet online regelen? Maak dan een afspraak om naar de balie te komen. Neem uw identiteitsbewijs mee en (indien nodig) een machtiging van de directeur van de praktijk of zorginstelling. U kunt ook bellen voor een afspraak: 14 071, keuze 3. Neem voor uw afspraak de volgende documenten mee:

 • Identiteitsbewijs en (indien nodig) een machtiging van de directeur van de praktijk of zorginstelling.
 • Relevante documenten voor uw wijziging.

U kunt de zorgparkeervergunning online opzeggen. Hiervoor hebt u eHerkenning nodig.

Een zorgparkeervergunning is voor zone A, B en C geldig op:

 • vergunninghoudersplaatsen
 • bij alle parkeerautomaten

Nota bene: de zorgparkeervergunning is ook geldig bij de rode-kap-automaat. Betaald parkeren in C2 start op 10 oktober 2023. Zone C3 en C4 volgen juni 2024. Meer informatie vindt u op de pagina: www.leiden.nl/uitbreidingbetaaldparkeren.