Parkeervergunning voor werknemers Zaterdag

Moet u bij uw bedrijf of organisatie in de buurt betalen om te parkeren en is uw bedrijf open op zaterdag? Vraag dan een parkeervergunning voor de zaterdag aan voor uw werknemers of voor uzelf. Dit kan ook als u eigenaar van een bedrijf of zzp’er bent.

U krijgt de werknemersparkeervergunning Z voor een bepaald gebied in zone B.

Voorwaarden

 • U moet aantonen dat uw bedrijf open is op zaterdag en dat uw medewerkers werken.
 • Uw bedrijf of organisatie (of een nevenvestiging) zit in zone A of zone B van het gebied met betaald parkeren. Kijk op de parkeervergunningenkaart in welke zone uw bedrijf zit of zoek het op in de straatnamenlijst.
 • De gemeente Leiden kijkt naar het adres waarmee uw bedrijf staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • Uw voertuig is geen kampeerauto of voor deze doeleinden ingericht.

U krijgt de werknemersparkeervergunning Z voor het parkeren op een bepaald parkeerterrein of in een bepaald gebied. Zit uw bedrijf of organisatie in zone A, dan krijgt u een werknemersparkeervergunning Z voor gebied III of V (gelegen in zone B). Zit uw bedrijf of organisatie in zone B? Dan staat in de vergunning in welk gebied u mag parkeren. Dit kan een ander gebied zijn dan waar uw bedrijf of organisatie zit. Bekijk de indeling van de werknemersgebieden.

Waar en wanneer is uw werknemersparkeervergunning Z geldig?

 • Kijk op de plattegrond met de werknemersgebieden waar uw werknemersvergunning geldig is.
 • De vergunning is geldig op zaterdag van 09.00 tot 19.30 uur en alleen voor het gebied waarvoor de vergunning is verleend.
 • U mag niet parkeren bij autodateparkeerplaatsen.

Wilt u weten waar uw werknemersparkeervergunning geldig is? Kijk op de plattegrond met de werknemersgebieden waar uw werknemersvergunning geldig is.

Aanvragen

Vraag de werknemersparkeervergunningen online aan. U hebt hiervoor nodig:

 • eHerkenning (niveau 2+).
 • Het kenteken van uw werknemer.
 • Een bewijs waarop staat hoeveel werknemers u hebt. Meestal staat dit op uw uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Stuur een uittreksel mee van maximaal 1 maand oud. Staat het aantal werknemers niet op uw uittreksel? Dan moet u uw jaarrekening of een accountantsverklaring meesturen waarin staat hoeveel werknemers u hebt.
 • Een motivatie/uitleg dat uw bedrijf op zaterdag open is.

De gemeente beoordeelt uw aanvraag. U krijgt een e-mail met het besluit. Als u de vergunning krijgt, betaalt u online. Zorg dat het juiste kenteken bij gemeente Leiden bekend is. Na betaling gaat de werknemersparkeervergunning direct in.

U krijgt een brief en een e-mail als uw werknemersparkeervergunning verloopt. U kunt de werknemersparkeervergunning online verlengen en wijzigingen doorgeven, bijvoorbeeld een ander kenteken opgeven. U kunt de werknemersparkeervergunning zo ook laten gebruiken door diverse parttime medewerkers. Geef het ook door als u minder werknemers hebt.

U krijgt geen papieren vergunning, maar vult online het kenteken in van de auto waarvoor u de vergunning gebruikt. Parkeercontroleurs scannen het kenteken en weten zo dat u een vergunning hebt.

Voor de werknemersparkeervergunningen Z kunnen wachtlijsten zijn.

Naar de balie

Kunt of wilt u dit niet online regelen? Maak dan een afspraak om naar de balie te komen.

U kunt ook bellen om een afspraak te maken: 14 071, keuze 3.

Neem de volgende documenten mee naar uw afspraak:

 • identiteitsbewijs
 • machtiging (als u niet de eigenaar van het bedrijf bent). De machtiging is een brief waarin de eigenaar zegt dat u de werknemersparkeervergunning aan mag vragen. Op de brief moet een datum staan en de handtekening van de eigenaar.
 • inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Het uittreksel mag maximaal 3 maanden oud zijn.
 • bewijs van hoeveel werknemers u hebt als dit niet op de inschrijving van de Kamer van Koophandel staat. Dit kan uw jaarrekening zijn of een accountantsverklaring.

Kosten

 • Zone A: € 500 per kalenderjaar
 • Zone B: € 175 per kalenderjaar
 • Aanpassen parkeervergunning online: gratis
 • Aanpassen parkeervergunning aan de balie: € 7,84

U betaalt vanaf de 1e dag van de maand waarin u de vergunning krijgt. Zegt u de parkeervergunning op? U krijgt uw geld terug voor elke hele maand die van de lopende vergunningsperiode over is.

Hoelang duurt het?

U hoort het besluit van de gemeente binnen 1 week, behalve als uw aanvraag niet compleet is of wordt afgewezen. Er kan een wachtlijst zijn.

U kunt een maximum aantal werknemersparkeervergunningen Z krijgen. Het maximum hangt af van het aantal werknemers en van het aantal parkeerplekken dat uw bedrijf heeft. U krijgt minder vergunningen als uw bedrijf eigen parkeerplekken heeft. In zone A kunt u maximaal 10 vergunningen krijgen. In zone B is geen maximum per bedrijf. Wel is er per gebied een maximum aan het totale aantal werknemersparkeervergunningen Z. Het gaat om het aantal werknemers zoals vermeld in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel.

Aantal fte’s Aantal vergunningen
1 t/m 10 3
11 t/m 20 5
21 t/m 30 6
31 t/m 40 7
41 t/m 50 8
> 50 1 per 10 extra fte

Eigen parkeerplaatsen

De gemeente kijkt ook naar het aantal eigen parkeerplaatsen op het (gehuurde) terrein van uw bedrijf. Hebt u veel eigen parkeerplaatsen? Dan krijgt u minder vergunningen. Het kan zijn dat een deel van uw parkeerplaatsen ook door klanten en andere niet-werknemers wordt gebruikt. Afhankelijk van uw activiteit (SBI-code bij de Kamer van Koophandel) telt daarom een deel van uw eigen parkeerplaatsen mogelijk niet mee. Dit percentage staat in de SBI-coderingstabel. Bijvoorbeeld: u hebt een kantoor met baliefunctie (SBI-code 64) en 21 medewerkers in dienst. Op basis van het aantal medewerkers kunt u 3 werknemersvergunningen krijgen. U hebt 10 parkeerplaatsen op eigen terrein. Op basis van de SBI-code voor een kantoor met baliefunctie telt 80% daarvan mee als parkeerplaats voor uw werknemers. Dit zijn 8 parkeerplaatsen dus u krijgt: 3 vergunningen – 8 parkeerplaatsen = 0 vergunningen. Uw bedrijf krijgt dan dus geen werknemersparkeervergunningen.