Parkeervergunning voor autodate

Autodatebedrijven die actief zijn in Leiden en een of meerdere autodateparkeerplaatsen gebruiken, kunnen een autodateparkeervergunning aanvragen. Deze vergunning is nodig voor het parkeren van auto’s van het autodatebedrijf op de aangewezen autodateparkeerplaatsen waar betaald parkeren geldt.

Zone A, B en C

Het gebied met betaald parkeren in Leiden is verdeeld in zones:

  • Zone A: centrum
  • Zone B: wijken rondom het centrum (de schilwijken)
  • Zone C: de wijken Hoge Mors, Boshuizen, Fortuinwijk, Vlietpoort (en de Vlietzone), Oostvliet, Klein Cronestein en Meerburg

U kunt op dit moment voor zone C1 en C2 een parkeervergunning aanvragen. Zone C3 en C4 volgen begin 2024. Meer informatie vindt u op de projectpagina: www.leiden.nl/uitbreidingbetaaldparkeren.

Kijk op de parkeervergunningenkaart waar welke zone is.

U kunt voor alle zones een autodateparkeervergunning aanvragen. Bij de aanvraag moet u wel aantonen dat uw bedrijf over een autodateplaats beschikt. Het maximale aantal vergunningen dat u kunt aanvragen is gelijk aan het aantal parkeerplaatsen dat is toegewezen aan uw bedrijf.

Voorwaarden

  • Geldt alleen voor autodatebedrijven.
  • Er moet een autodateplaats aan het bedrijf zijn verleend.