Parkeervergunning voor autodate

Autodatebedrijven die actief zijn in Leiden en een of meerdere autodateparkeerplaatsen gebruiken, kunnen een autodateparkeervergunning aanvragen. Deze vergunning is nodig voor het parkeren van auto’s van het autodatebedrijf op de aangewezen autodateparkeerplaatsen waar betaald parkeren geldt.

Zone A en B

Het gebied met betaald parkeren in Leiden is verdeeld in zones:

  • Zone A: centrum
  • Zone B: wijken rondom het centrum (de schilwijken)

Kijk op de stadskaart waar welke zone is.

U kunt een autodateparkeervergunning aanvragen die geldig is voor alle zones. Bij de aanvraag moet u wel aantonen dat uw bedrijf over een autodateplaats beschikt. Het maximale aantal vergunningen dat u kunt aanvragen is gelijk aan het aantal parkeerplaatsen dat is toegewezen aan uw bedrijf.

Voorwaarden

  • Geldt alleen voor autodatebedrijven.
  • Er moet een autodateplaats aan het bedrijf zijn verleend.