Wegsleepregeling voertuigen

Als uw geparkeerde voertuig het verkeer blokkeert, een onveilige situatie veroorzaakt of op een verkeerde plek staat, kan het worden weggesleept.

Auto ophalen

U kunt uw weggesleepte voertuig ophalen bij Bergingsbedrijf BRL. Maak een afspraak met het bergingsbedrijf via 071 – 515 71 10 (24 uur per dag bereikbaar). Adres: Amphoraweg 11, 2332 ED Leiden.  

Kosten

U kunt uw weggesleepte voertuig tegen betaling ophalen. Voor meer informatie over de kosten kunt u bellen naar het bergingsbedrijf: 071 – 515 71 10.

Bezwaar maken

Bent u het er niet mee eens dat uw voertuig is weggesleept? U kunt bezwaar maken. Dit kan binnen zes weken nadat u het besluit van de gemeente heeft ontvangen. In het bezwaarschrift legt u uit waarom u het niet eens bent met het wegslepen van uw voertuig. De gemeente kijkt dan nog een keer naar het besluit.

U kunt uw bezwaar online indienen. Schriftelijk bezwaar maken kan ook. Stuur dit schriftelijke bezwaarschrift naar:

Gemeente Leiden
Directeur Publiekszaken, Handhaving & Veiligheid
Postbus 495
2300 AL Leiden

Vermeld in het bezwaarschrift:

  • uw naam, adres en telefoonnummer
  • de dagtekening van uw bezwaar
  • het kenteken van uw voertuig
  • de reden waarom u het niet eens bent met het wegslepen
  • uw handtekening

Hoelang duurt het?

De gemeente beslist zo snel mogelijk over uw bezwaarschrift.