Bezwaar tegen parkeerbon

Hebt u een parkeerbon ontvangen? En bent u het niet eens met deze naheffing? Maak dan bezwaar bij de gemeente.

U krijgt een parkeerbon als u niet betaalt bij de parkeerautomaat of niet de juiste parkeervergunning heeft.

In het bezwaarschrift legt u uit waarom u het niet eens bent met de parkeerbon (naheffingsaanslag parkeerbelastingen). De gemeente kijkt dan nog een keer naar waarom u de parkeerbon kreeg.

Voorwaarden

In de brief over de parkeerbon (‘duplicaat naheffingsaanslag parkeerbelastingen’) staat een datum (dagtekening). U stuurt uw bezwaarschrift binnen 6 weken na die datum op. U hoeft de parkeerbon niet te betalen, totdat de gemeente een besluit heeft genomen.

Stuurt u het bezwaarschrift na de 4e week en voor de afloop van de 6e week op dan bestaat de mogelijkheid dat u een aanmaning ontvangt. Als u na ontvangst van het besluit van de gemeente de parkeerbon moet betalen, dan betaalt u ook de aanmaningskosten.

Geen parkeerbon maar verkeersboete

Parkeert u op een plek waar niemand mag parkeren? Rijdt u te hard of door rood licht? Dan krijgt u geen parkeerbon maar een verkeersboete. Een verkeersboete wordt opgelegd bij een verkeersovertreding. Deze verkeersboetes krijgt u van het Centraal Justitieel Incassobureau en niet van de gemeente.

Hebt u een verkeersboete gekregen en bent u het daar niet mee eens, dan kunt u daartegen bezwaar indienen bij de officier van justitie.

Bezwaar indienen

Online bezwaar maken

Bezwaar maken via het contactformulier

Wilt u online uw bezwaar indienen, maar hebt u geen DigiD? Dan kunt u het contactformulier gebruiken. U vult het contactformulier in. Daaraan voegt u toe:

  • Uw bezwaarschrift. In het bezwaarschrift staat de reden waarom u bezwaar maakt, uw handtekening en de datum van ondertekening.
  • Een kopie van de bon met het aanslagnummer.
  • Een kopie van uw legitimatiebewijs.

Schriftelijk bezwaar maken

U kunt ook schriftelijk bezwaar maken.
Schrijf in uw bezwaarschrift:

  • Uw naam en adres.
  • Handtekening en datum van ondertekening.
  • Het nummer van de bon (het aanslagnummer).
  • De reden waarom u bezwaar maakt.

Stuur uw bezwaarschrift naar:

Gemeente Leiden
Directeur Publiekszaken, Handhaving & Veiligheid
Postbus 495
2300 AL Leiden

Hoelang duurt het?

De gemeente beslist zo snel mogelijk over uw bezwaarschrift. Dit besluit komt in elk geval voor het eind van het kalenderjaar.

Dient u het bezwaarschrift in tijdens de laatste 6 weken van het kalenderjaar? U krijgt dan voor 15 februari van het nieuwe jaar een besluit. Deze termijn kan de gemeente met 6 weken verlengen.