Overige verkeersontheffingen

Staat de ontheffing die u wilt aanvragen niet in het overzicht verkeersontheffingen? Of hebt u meerdere ontheffingen in één keer nodig? In bijzondere situaties kan de gemeente toch een ontheffing verlenen. Zijn er aanvullende verkeersmaatregelen nodig (zoals afzethekken, parkeerverbod, verwijderen paaltje)? Doe de aanvraag op tijd, want een besluit hierover kan tot acht weken duren.

Let op: 

 • De gemeente verstrekt alleen een ontheffing op het kenteken van uw voertuig.
 • Moeten er afzethekken komen of is er een parkeerverbod nodig? Vraag de ontheffing minimaal 8 weken van tevoren aan.
 • Moeten er door uw werkzaamheden verkeersmaatregelen worden genomen (zoals het plaatsen van hekken of borden bij de afsluiting van een weg of rijbaan)? Dan verzorgt de gemeente Leiden dit. U mag dit niet zelf doen. Hou rekening met extra kosten.
 • Moet een sleutelpaal tijdelijk worden verwijderd? Dan komt op de afgesproken dag een medewerker van de gemeente daarvoor langs. Hou rekening met extra kosten.

Voorwaarden

 • U moet kunnen aantonen dat de verkeersmaatregelen nodig zijn voor een goede uitvoering van uw werkzaamheden of activiteit.
 • Voor de uitvoering van het werk/de activiteit waarvoor u de ontheffing aanvraagt is geen redelijk alternatief.
 • De ontheffing mag alleen worden gebruikt voor de doelen waarvoor de ontheffing is verleend, binnen het gebied en de tijden die in de ontheffing staan.
 • Het gebruik van de ontheffing mag niet leiden tot verkeersonveilige situaties en mag de doorgang van hulpdiensten niet blokkeren.

Aanvragen

Particulieren hebben DigiD nodig om de ontheffing aan te vragen. Bedrijven hebben hiervoor eHerkenning nodig.

Bedrijven kunnen ook een jaarontheffing aanvragen.

Naar de balie

Wilt u of kunt u dit niet online regelen? Maak dan een afspraak om naar de balie te komen.

U kunt ook bellen om een afspraak te maken: 14 071.

Meenemen

Neem de volgende documenten mee voor uw afspraak:

 • uw identiteitsbewijs
 • pinpas (u rekent meteen af)
 • voor ondernemers: uittreksel Kamer van Koophandel (maximaal 1 maand oud)
 • voor ondernemers: machtiging van eigenaar (als u zelf niet de eigenaar bent van het bedrijf). 

Kosten

Kosten voor de aanvraag van een ontheffing: € 30 (tijdelijk), € 25 (jaar) € 10 (dag) + aanvullende kosten voor noodzakelijke verkeersmaatregelen. Bekijk de kosten van de meest voorkomende maatregelen. U betaalt voor de aanvraag, ook als de ontheffing niet wordt verleend. Wilt u van een andere maatregel de kosten weten? Neem contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 071.

Hoelang duurt het?

U hoort het besluit van de gemeente binnen 8 weken.