Verzoek tot gebruik openbare grond

Bent u aan het (ver)bouwen en wilt u bijvoorbeeld een bouwcontainer, steiger of ander voorwerp plaatsen op de openbare grond? Dan kan het zijn dat u hier een melding over moet doen of een vergunning voor moet aanvragen.

Voor het plaatsen van een voorwerp op de openbare grond maakt u gebruik van de aanwezige parkeerplaatsen. Zijn er bij het adres waar u gaat (ver)bouwen geen parkeerplaatsen, dan maakt u gebruik van andere plaatsen zoals een trottoir.
Gebruikt u een parkeerplaats in het gebied betaald parkeren? Dan betaalt u hiervoor de kosten die gelijk zijn aan een dagkaart, een weekkaart, een maandkaart of een jaarkaart. Deze kosten kunt u nakijken in de Parkeerverordening. Op andere plaatsen betaalt u precariobelasting.

Het besluit over de plaats waar u een vergunning voor krijgt, ligt altijd bij de gemeente. Het kan dus zijn dat u niet de gewenste plaatsen kunt gebruiken. De gemeente neemt dan vooraf contact met u op.

Is een aanvraag nodig?

Voldoet u aan alle onderstaande voorwaarden dan hoeft u geen aanvraag te doen.

 • De oppervlakte van het object is kleiner dan 15 m².
 • Het object staat er korter dan 1 maand.
 • Het object staat niet op een parkeerplaats waarvoor u normaal voor het parkeren moet betalen.
 • Het object geeft geen overlast.

Bij overlast kunt u denken aan:

 • Situaties waarbij op de stoep minder dan 150 centimeter loopruimte overblijft.
 • Het object komt op een strook met beplanting.
 • Een deel van de weg moet worden afgesloten.

Let op!

 • Moeten er afzethekken komen? Vraag de ontheffing minimaal 2 weken van tevoren aan.
 • Is er een parkeerverbod nodig? Vraag de ontheffing minimaal 4 weken van tevoren aan.

Aanvragen

U kunt als ondernemer of als particulier online een aanvraag doen. Als particulier doet u dit met uw DigiD. Bedrijven hebben geen inlog nodig. Voor het aanvragen van een vergunning stuurt u een gedetailleerde tekening van de situatie mee.

Naar de balie

Kunt u of wilt u dit niet online regelen? Maak dan een afspraak om naar de balie te komen of bel 14 071.

Meenemen naar de balie:

 • identiteitsbewijs
 • inschrijving Kamer van Koophandel (bedrijven)
 • machtiging eigenaar van bedrijf (optie)
 • gedetailleerde tekening van de situatie

Kosten

Staat het voorwerp op een parkeerplaats waarvoor u moet betalen?

Staat het voorwerp op een andere plaats?

 • U betaalt per aanvraag € 33,16. Deze kosten brengen we niet in rekening als het object kleiner is dan 15 m² en korter staat dan 6 maanden en geen overlast veroorzaakt.
 • U betaalt precariobelasting als vergoeding voor het gebruik van openbare grond.

Ook brengt de gemeente kosten bij u in rekening als ze verkeersmaatregelen moet nemen. Dit kan gaan om het plaatsen van verkeersborden of afzethekken. Deze kosten zijn afhankelijk van de mankracht en de materialen die de gemeente voor de verkeersmaatregelen moet gebruiken. Wilt u weten wat het ongeveer gaat kosten? Bekijk de kosten van de meest voorkomende maatregelen. Wilt u van een andere maatregel de kosten weten? Neem contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 071.

Hoelang duurt het?

De gemeente beslist zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen maximaal 8 weken of u de vergunning krijgt. U krijgt de vergunning per post of e-mail opgestuurd.

Hebt u direct een vergunning nodig? Bel met de gemeente via het telefoonnummer 14 071. De spoedprocedure kost € 55,07 extra en is niet altijd mogelijk. Dit is afhankelijk van de verkeersmaatregelen.