Parkeervergunning voor verenigingen

Is uw vereniging gevestigd in een gebied met betaald parkeren? Vraag dan een verenigingsparkeervergunning aan. U krijgt maximaal 2 parkeervergunningen voor uw vereniging.

Voorwaarden

 • Het adres van de vereniging ligt in 1 van de zones met betaald parkeren. Het gaat om het adres waarop de vereniging staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • U kunt duidelijk maken waarom het voor uw taken belangrijk is dat u uw auto daar moet parkeren.

U mag met de verenigingsparkeervergunning alleen parkeren in de parkeervergunningzone waarvoor u deze vergunning hebt gekregen.

Aan de verenigingsvergunning kunt u meerdere kentekens koppelen, maar er kan slechts één kenteken tegelijk actief staan. De vergunning is geldig voor het kenteken dat actief staat.

Zone A, B en C

Het gebied met betaald parkeren in Leiden is verdeeld in zones.

 • Zone A: centrum
 • Zone B: wijken rondom het centrum 
 • Zone C: de wijken Hoge Mors, Boshuizen, Fortuinwijk, Vlietpoort (en de Vlietzone), Oostvliet, Klein Cronestein en Meerburg. Zone C is onderverdeeld in C1, C2, C3 en C4.

U kunt op dit moment voor zone C1 en C2 een parkeervergunning aanvragen. Zone C3 en C4 volgen juni 2024. Meer informatie vindt u op de pagina Uitbreiding betaald parkeren.

Kijk op de parkeervergunningenkaart in welke zone u woont of zoek het op in de straatnamenlijst.

Aanvragen

Vraag de verenigingsparkeervergunning online aan. Hiervoor hebt u eHerkenning (niveau 2+) nodig. De vergunning is geldig tot het eind van het kalenderjaar.

Bij het aanvragen van een verenigingsparkeervergunning hebt u de volgende documenten nodig:

 • Uittreksel Kamer van Koophandel (niet ouder dan 3 maanden).
 • Notariële akte van oprichting van de vereniging.
 • Verenigingsstatuten.
 • Een motivatie (waarom moet u uw auto daar kunnen parkeren?).

De gemeente beoordeelt uw aanvraag. U ontvangt een e-mail met het besluit. Als u de vergunning krijgt, kunt u online betalen. Na betaling gaat de verenigingsparkeervergunning direct in.

U krijgt geen papieren vergunning, maar uw vergunning wordt gekoppeld aan een kenteken. U vult online het kenteken in van de auto waarvoor u de vergunning gebruikt. Parkeercontroleurs scannen het kenteken en weten zo dat u een vergunning hebt.

U ontvangt een brief als uw verenigingsparkeervergunning verloopt. U kunt de verenigingsparkeervergunning online verlengen of wijzigingen doorgeven. Ook kunt u een ander kenteken (tijdelijk) actief zetten. Op deze manier kunnen meerdere kaderleden van de parkeervergunning gebruik maken.

Naar de balie

Kunt of wilt u dit niet online regelen? Maak dan een afspraak om naar de balie te komen. Neem de gevraagde documenten mee.

U kunt ook bellen om een afspraak te maken: 14 071, keuze 3.

Kosten

 • Zone A: € 215 per kalenderjaar
 • Zone B: € 61 per kalenderjaar
 • Zone C: € 61 per kalenderjaar
 • Wijzigen parkeervergunning online: gratis
 • Wijzigen parkeervergunning aan de balie: € 7,84

U betaalt vanaf de 1e dag van de maand waarin u de vergunning krijgt. Dit geldt ook als u de vergunning na de eerste dag van de maand aanvraagt. Zegt u de parkeervergunning op? U krijgt uw geld terug voor elke hele maand die van de lopende vergunning periode over is.

Hoelang duurt het?

De gemeente beslist binnen 2 weken of u de vergunning krijgt.

U ontvangt een brief als uw verenigingsparkeervergunning verloopt. Hiervoor hebt u eHerkenning nodig. De vergunning is geldig tot het eind van het kalenderjaar.

Verlengen parkeervergunning

Naar de balie

Kunt of wilt u dit niet online regelen? Maak dan een afspraak om naar de balie te komen. Neem uw identiteitsbewijs mee en (indien nodig) een machtiging van de voorzitter van de vereniging.

Afspraak maken

U kunt ook bellen voor een afspraak: 14 071, keuze 3.

U kunt uw persoonlijke gegevens en die van uw voertuig online wijzigen. Hiervoor hebt u eHerkenning nodig. Voeg de nieuwe documenten toe die bij uw wijziging horen.

Wijzigen parkeervergunning

Naar de balie

Kunt of wilt u dit niet online regelen? Maak dan een afspraak om naar de balie te komen. Neem voor uw afspraak de volgende documenten mee:

 • identiteitsbewijs en (indien nodig) een machtiging van de voorzitter van de vereniging.
 • relevante documenten voor uw wijziging.

Afspraak maken

U kunt ook bellen voor een afspraak: 14 071, keuze 3.

U kunt de verenigingsparkeervergunning online opzeggen. Hiervoor hebt u eHerkenning nodig.

Opzeggen parkeervergunning

Naar de balie

Kunt of wilt u dit niet online regelen? Maak dan een afspraak om naar de balie te komen. Neem voor uw afspraak uw identiteitsbewijs mee.

Afspraak maken

U kunt ook bellen voor een afspraak: 14 071, keuze 3.

Een verenigingsparkeervergunning voor zone A is geldig op:

 • vergunninghoudersplaatsen
 • op alle kortparkeerlocaties

De verenigingsparkeervergunning zone A is niet geldig:

Een verenigingsparkeervergunning voor zone B is geldig in het hele gebied. Behalve bij autodate-parkeerplaatsen. Een verenigingsparkeervergunning voor zone C is alleen geldig in de eigen parkeervergunningzone C1, C2, C3 of C4:

 • bij parkeerautomaten, maar niet bij de rode-kap-automaat

De verenigingsparkeervergunning is niet geldig:

Log in met de meldcode en de pincode die u kreeg bij het aanvragen van de vergunning.

Aan-/afmelden kenteken

Pincode kwijt?

Log in met uw DigiD bij het e-loket. Daar vindt u bij de documenten de brief met uw meldcode en pincode.