Parkeervergunning functionele vergunning

Hulpdiensten, Hoogheemraadschap Rijnland en gemeente Leiden kunnen een functionele parkeervergunning aanvragen voor hun bedrijfsvoertuigen. Met deze functionele parkeervergunning kan binnen het gehele betaald-parkeren-gebied in Leiden gratis worden geparkeerd. 

Voorwaarden

 • Geldt alleen voor politie, brandweer, GHOR, (dieren)ambulance, hoogheemraadschap en gemeente.
 • De auto is nodig voor de beroepsuitoefening zonder herkenbare auto of voor het uitvoeren van gemeentelijke- of waterschapstaken.

Zone A, B en C

Het betaald-parkeren-gebied in Leiden is verdeeld in zones:

 • Zone A: centrum
 • Zone B: wijken direct rondom het centrum
 • Zone C: de wijken Hoge Mors, Boshuizen, Fortuinwijk, Vlietpoort (en de Vlietzone), Oostvliet, Klein Cronestein en Meerburg

Op de parkeervergunningenkaart kunt u zien hoe de zones lopen of zoek een specifieke straat in de straatnamenlijst.

U kunt een functionele parkeervergunning aanvragen voor alle zones van betaald parkeren. Bij de aanvraag moet u wel motiveren waarom de functionele parkeervergunning nodig is.

Betaald parkeren in C2 start op 10 oktober 2023. Zone C3 en C4 volgen juni 2024. Meer informatie vindt u op de projectpagina Uitbreiding betaald parkeren.

Aanvragen

Vraag uw functionele parkeervergunning online aan. Hiervoor hebt u eHerkenning (niveau 2+) nodig. U moet een uittreksel van uw inschrijving bij de Kamer van Koophandel uploaden. Dit uittreksel mag maximaal 3 maanden oud zijn.

De aanvraag wordt door de gemeente gecontroleerd. Na goedkeuring krijgt u een e-mail dat u verder kunt gaan met de aanvraag. Als u hiermee klaar bent gaat de vergunning meteen in. U krijgt een e-mail ter bevestiging. U krijgt geen papieren vergunning. De parkeercontroleur scant uw kenteken en weet zo of u hebt betaald.

De vergunning gaat in nadat uw aanvraag is beoordeeld en afgerond. U krijgt een besluit ter bevestiging.

U ontvangt een brief als uw vergunning verloopt. U kunt uw vergunning verlengen door online te betalen of door het afgeven van een machtiging voor automatische incasso.

Naar de balie

Kunt of wilt u dit niet online regelen? Maak dan een afspraak om naar de balie te komen.

U kunt ook bellen om een afspraak te maken: 14 071, keuze 3.

Meenemen

Neem voor uw afspraak de volgende documenten mee:

 • inschrijving Kamer van Koophandel maximaal 3 maanden oud
 • machtiging van de bestuurder/directeur van de organisatie
 • identiteitsbewijs

Kosten

 • € 417 per kalenderjaar
 • Wijzigen parkeervergunning online: gratis
 • Wijzigen parkeervergunning aan de balie: € 7,84

U ontvangt een brief als de functionele parkeervergunning verloopt. Verleng de functionele parkeervergunning online. Hiervoor hebt u eHerkenning (2+)  nodig.

Verlengen

Naar de balie

Kunt u of wilt u dit niet online regelen? Maak dan een afspraak om naar de balie te komen. Neem uw identiteitsbewijs mee.

Afspraak maken

U kunt ook bellen om een afspraak te maken: 14 071, keuze 3.

Kosten

 • € 417 per kalenderjaar
 • Wijzigen parkeervergunning online: gratis
 • Wijzigen parkeervergunning aan de balie: € 7,84

U kunt uw gegevens en die van het voertuig online wijzigen. Hiervoor hebt u eHerkenning nodig. Voeg de nieuwe documenten toe die bij uw wijziging horen. Bijvoorbeeld uw nieuwe kentekenbewijs. Rijdt u tijdelijk in een andere auto? Dan kunt u 4 keer per jaar voor maximaal 1 maand een vervangend kenteken doorgeven.

Wijzigen

Naar de balie

Kunt of wilt u dit niet online regelen? Maak dan een afspraak om naar de balie te komen.

Afspraak maken

U kunt ook bellen om een afspraak te maken: 14 071, keuze 3. Neem voor uw afspraak de volgende documenten mee:

 • identiteitsbewijs
 • relevante documenten voor uw wijziging. Bijvoorbeeld het nieuwe kentekenbewijs.

Kosten

 • Wijzigen parkeervergunning online: gratis
 • Wijzigen parkeervergunning aan de balie: € 7,84

De functionele parkeervergunning is geldig:

 • maandag tot en met zondag 24 uur per dag
 • op vergunninghouderplaatsen
 • bij alle kortparkeerlocaties in zone A en voor betaald parkeren in zone B en zone C
 • voor de auto met het kenteken dat u doorgeeft aan de gemeente Leiden via het e-loket

De functionele parkeervergunning is niet geldig:

U kunt de functionele parkeervergunning online opzeggen. Hiervoor hebt u eHerkenning nodig.

Opzeggen parkeervergunning

Naar de balie

Kunt of wilt u dit niet online regelen? Maak dan een afspraak om naar de balie te komen. Neem voor uw afspraak uw identiteitsbewijs mee.

Afspraak maken

U kunt ook bellen voor een afspraak: 14 071, keuze 3.