Ontheffing voorschriften paracommercie

Paracommerciële rechtspersonen zoals sportverenigingen, clubhuizen en wijkgebouwen mogen tijdens bepaalde bijeenkomsten geen alcoholhoudende dranken schenken. Onder voorwaarden is een ontheffing van deze voorschriften mogelijk.

Het schenken van alcoholhoudende dranken mag niet tijdens:

  • Bijeenkomsten van persoonlijke aard.
  • Bijeenkomsten die gericht zijn op mensen die normaal gesproken niet meedoen aan de activiteiten van de paracommerciële rechtspersonen en die tot oneerlijke concurrentie met reguliere horeca leiden.

Voorwaarden voor ontheffing

  • Er is sprake van een bijzondere gelegenheid van zeer tijdelijke aard.
  • Die bijzondere gelegenheid is van maatschappelijke betekenis en heeft geen commercieel karakter.
  • Door de activiteit ontstaat geen oneerlijke concurrentie met reguliere horeca. Bijvoorbeeld als de vraag naar horeca-activiteiten door een bijzondere festiviteit of attractie het bestaande aanbod van de reguliere horeca overtreft. En/of als de paracommerciële vergunninghouder geen financieel voordeel heeft van de activiteit.

Aanvragen

U kunt online een ontheffing aanvragen. U hebt hier eHerkenning voor nodig.

Meer informatie

Hebt u nog vragen? Of lukt het niet om dit online te regelen? Bel dan 14 071 (keuze 3) voor meer informatie.

Kosten

Deze ontheffing kost € 23,07.

Hoelang duurt het?

U hoort het besluit van de gemeente binnen 8 weken.