Ontheffing voorschriften paracommercie

Paracommerciële rechtspersonen verstrekken geen alcoholhoudende dranken tijdens bijeenkomsten van persoonlijke aard en bijeenkomsten die gericht zijn op personen die niet of niet rechtstreeks bij de activiteiten van de desbetreffende rechtspersonen betrokken zijn wanneer dit leidt tot oneerlijke mededinging.

Onder voorwaarden kan er een ontheffing van deze voorschriften worden verleend.

Voorwaarden

Er is sprake van een bijzondere gelegenheid van zeer tijdelijke aard die van maatschappelijke betekenis is en waarbij redelijkerwijs beschouwd geen sprake is van wezenlijke oneerlijke mededinging zoals in situaties waarbij:

  • de reguliere horeca niet voldoende ruimte heeft om de activiteit te laten plaatsvinden, bijvoorbeeld als tijdens een bijzondere festiviteit of attractie de vraag naar horeca-activiteiten het bestaande aanbod overtreft en/of
  • de paracommerciële vergunninghouder geen financieel voordeel heeft van de activiteit en de activiteit als zodanig van maatschappelijke betekenis is en geen commercieel karakter heeft.