Ontheffing nadere regels terrassen

Wanneer u een terras voert moet dit terras voldoen aan de regels zoals die opgesteld zijn in de Beleidsregels en Nadere regels Terrassen. Wilt u afwijken van deze nadere regels? Bijvoorbeeld voor de ruimtelijke kwaliteit van de terrassen wat betreft kleur, materiaal of afmeting? Dan kunt u een ontheffing aanvragen.